Foto: BoBo
Foto: BoBo

Gregorčič je v pozivu vladi, ki ga je Državnotožilski svet sprejel na današnji dopisni seji, opomnila, da je kadrovska stiska, s katero se spoprijemajo nekatera državna tožilstva, tudi posledica "nepromptnega in selektivnega odločanja vlade o predlogih za imenovanje državnih tožilcev".

To so ugotovili tudi na podlagi poročil, ki so jih vodje okrožnih državnih tožilstev, vodja Specializiranega državnega tožilstva in vodja oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu podali na seji sveta 22. junija.

Kot je navedla Gregorčič, se svet sicer zaveda, da je bila vlada v zadnjem letu in pol soočena s številnimi pomembnimi vprašanji in odločitvami v povezavi z ukrepi za preprečevanje in blaženje posledic pandemije covida-19, vendar pa to po njenem mnenju ne more biti razlog za dolgotrajne zastoje v postopkih imenovanj državnih tožilcev.

Vlada tako po podatkih Državnotožilskega sveta še vedno ni odločila o imenovanju 12 kandidatov za državne tožilce, ki jih je med 4. septembrom lani in 7. junijem letos predlagala prejšnja ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič.

Državnotožilski svet ne pozna razlogov za tovrstno postopanje vlade, je pa pri tem po mnenju Tamare Gregorčič skrb vzbujajoče, da je vlada v tem obdobju o imenovanju nekaterih kandidatov odločila brez kakršnega koli odlašanja, pa tudi dejstvo, da je v povezavi z določenimi razpisi, v okviru katerih je bilo razpisanih več istovrstnih državnotožilskih mest na istem državnem tožilstvu, nekatere predlagane kandidate imenovala, medtem ko o imenovanju drugih predlaganih kandidatov še ni odločila.

"Slednje namreč kaže na to, da vlada o imenovanju kandidatov odloča selektivno. Državnotožilski svet izraža upanje, da razlogi za tovrstno postopanje vlade niso politične narave," je navedla.

Poudarila je še, da namen zasedbe aktualnih razpisanih prostih državnotožilskih mest ni v dodatni kadrovski krepitvi državnih tožilstev, temveč v zapolnitvi izpraznjenih državnotožilskih mest, ki so posledica upokojevanja, odpovedi oziroma drugih načinov prenehanja državnotožilske funkcije.