Ministrstvo sicer v prihodnje načrtuje še bistveno večje naročilo opreme za Slovensko vojsko. Da bi v doglednem času Slovenija za obrambo države in zadostitev zahtevam zavezništva oblikovala dve srednji bataljonski bojni skupini, namreč potrebuje 166 osemkolesnih vozil. Foto: BoBo
Ministrstvo sicer v prihodnje načrtuje še bistveno večje naročilo opreme za Slovensko vojsko. Da bi v doglednem času Slovenija za obrambo države in zadostitev zahtevam zavezništva oblikovala dve srednji bataljonski bojni skupini, namreč potrebuje 166 osemkolesnih vozil. Foto: BoBo

Odpiranje ponudb za nabavo več sto vojaških terenskih vozil in specialnih vozil za potrebe ministrstva za obrambo in uprave za zaščito in reševanje je na obrambnem ministrstvu potekalo 28. marca. Ponudbe za dobavo vozil je oddalo pet ponudnikov, od tega štirje domači in en tuji.

Na podlagi presoje prispelih ponudb je ministrstvo za dobavo 300 vojaških in specialnih terenskih vozil izbralo podjetje Franz Achleitner. Za skupaj skoraj 26 milijonov evrov tako ministrstvo načrtuje nabavo 210 vojaških terenskih vozil z osnovno opremo, 60 vozil z dodatno opremo in 30 specialnih terenskih civilnih vozil s priključki za vojaške namene.

Podjetje Franz Achleitner je sicer ponudilo dobavo vojaškega terenskega vozila z osnovno opremo za 89.457 evrov, vojaškega terenskega vozila z dodatno opremo za 117.357 evrov in specializiranega terenskega civilnega vozila s priključki za vojaške namene za 83.848 evrov. Za vsa vozila je ponudil 48 mesecev garancije.

Nekaj več kot milijon evrov bo ministrstvo namenilo za 36 srednjih specialnih kombiniranih vozil, ki jih bo dobavila Avtotehna Vis. Ta je dobavo takšnih vozil ponudila po ceni 27.073 evrov za vozilo. Za vsa vozila je zagotovila 36 mesecev garancije.

Okoli dva milijona evrov pa bo ministrstvo namenilo še za nabavo 42 "pick up" terenskih intervencijskih vozil, ki jih bo dobavil Avtocenter Lovše.

Podjetje Avtocenter Lovše je dobavo intervencijskega terenskega vozila za enoto za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi ponudilo za 52.498, terenskega vozila za gorske reševalce pa za 51.145 evrov. Za vozila je ponudil tudi 60 mesecev garancije.

Načrtujejo še večje naročilo opreme
Kot so pojasnili na ministrstvu, je bila oddaja javnega naročila podpisana v torek, pravnomočna pa bo v osmih dneh od objave na portalu eNaročenje.

Ministrstvo sicer v prihodnje načrtuje še bistveno večje naročilo opreme za Slovensko vojsko. Da bi v doglednem času Slovenija za obrambo države in zadostitev zahtevam zavezništva oblikovala dve srednji bataljonski bojni skupini, namreč potrebuje 166 osemkolesnih vozil.

Del tovrstne opreme zagotavlja obstoječih 30 oklepnikov patria, za preostale pa ministrstvo načrtuje vključitev v obstoječi večnacionalni program za nemška vozila bokser v okviru mednarodne organizacije Occar. Dokončno odločitev o sodelovanju v projektu bi lahko predvidoma sprejeli jeseni.