Kandidati bodo opravljali teste iz 39 predmetov splošne mature. Foto: BoBo
Kandidati bodo opravljali teste iz 39 predmetov splošne mature. Foto: BoBo

Letošnji jesenski rok poteka v šestih dneh. Za splošno maturo bo pisni izpit iz matematike v ponedeljek. Kandidati bodo pisali izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov od sobote do četrtka, 30. avgusta. Do 5. septembra pa bodo ustni izpiti.

Prvič bo splošno maturo opravljalo 451 prijavljenih kandidatov, 205 jo ponavlja v celoti, 606 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita. Drugi del izpitov opravlja 88 kandidatov, ki splošno maturo pišejo v dveh delih, 256 kandidatov pa bo izboljševalo oceno pri maturitetnem predmetu.

Kako uspešni so bili, bodo izvedeli 17. septembra na šolah. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko pogledali svoje rezultate s pomočjo šifre tudi na spletu.

Na poklicno maturo se je prijavilo 2.744 kandidatov s 140 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih. Izpit iz tretjega predmeta bodo opravljali v ponedeljek (iz matematike), iz angleščine, nemščine in iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika pa v sredo. Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (t. i. drugi predmet poklicne mature) bodo potekali v petek, 31. avgusta.

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 317 kandidatov, največ pri sociologiji, psihologiji, angleščini, zgodovini in matematiki.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom poklicne mature 10. septembra.