Uvajanje tujega jezika kot obveznega predmeta v 2. razred osnovne šole se je začelo v šolskem letu 2014/2015, ko je začelo poučevati 61 osnovnih šol. Foto: Pixabay
Uvajanje tujega jezika kot obveznega predmeta v 2. razred osnovne šole se je začelo v šolskem letu 2014/2015, ko je začelo poučevati 61 osnovnih šol. Foto: Pixabay

V teh dveh letih je zavod za šolstvo uvedel veliko spremljav učiteljev v drugih in tretjih razredih, na začetku in koncu šolskega leta ter ugotovil napredek tako pri učiteljih kot pri učencih, je pojasnila Lucija Rakovec. Ob tem je kot pozitivno izpostavila, "da so se učitelji opolnomočili za celosten pristop k poučevanju tujega jezika, so ustrezno didaktično usposobljeni in več govorijo v tujem jeziku".

Kako poučevati otroke z različnim predznanjem?
Ravnatelji in učitelji osnovnih šol so se namreč zbrali na letnem posvetu o uvajanju tujega jezika v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Na delavnicah ugotavljajo, kje so še kakšne pomanjkljivosti - med drugim se bodo posvetili tudi učinkovitim strategijam učenja in poučevanja učencev z različnim predznanjem tujega jezika. Tukaj je potrebna diferenciacija znotraj učnega procesa, saj kaže, da se pri učencih, ki izstopajo po predznanju, z leti znanje in potencial za tuji jezik ne razvija v zadostni meri.

V sklopu posveta bodo med drugim potekale delavnice o avtentičnih umetnostnih besedilih pri zgodnjem učenju tujega jezika ter o pedagoškem vodenju za spodbudno okolje za sam razvoj tuje jezikovne politike znotraj šol, ki je namenjeno ravnateljem. Ta funkcija je, kot pravi Rakovčeva, ključni člen, ki mora ustrezno spodbujati in nagovarjati tako učitelje kot starše.

Otroci nič bolj obremenjeni
Glede pomislekov javnosti, da so lahko učenci v prvi triadi zaradi uvedbe tujega jezika nekoliko bolj obremenjeni, je Rakovčeva zatrdila, da so se ti strahovi prav ob spremljanju učnih procesov v teh dveh letih razblinili. Ugotavljajo namreč, da ob zadostni didaktični podpori in ustreznih pristopih ni dodatne obremenitve otrok, ampak so dodane vrednosti zanje.

Uvajanje tujega jezika kot obveznega predmeta v 2. razred osnovne šole se je začelo v šolskem letu 2014/2015, ko so ga začeli poučevati v 61 osnovnih šolah. Tem se je v naslednjem šolskem letu pridružilo novih 90 osnovnih šol, v letošnjem šolskem letu pa je poučevanje tujega jezika v 2. razredu obvezno za vse šole. Poučevanje tujega jezika kot neobveznega predmeta pa je z letošnjim šolskim letom steklo tudi v 1. razredih na vseh osnovnih šolah.