Volivci zunaj Evrope prejmejo prazne glasovnice, na katere morajo vpisati ime enega od kandidatov iz zanje predvidenega volilnega okraja. Foto: BoBo
Volivci zunaj Evrope prejmejo prazne glasovnice, na katere morajo vpisati ime enega od kandidatov iz zanje predvidenega volilnega okraja. Foto: BoBo

Stranka SDS je na DVK vložila ugovor, v katerem so opozarjali na nesorazmerno veliko neveljavnih glasovnic na argentinskem volišču. V Argentini je namreč bodisi osebno bodisi po pošti glasovalo 759 volivcev, oddanih pa je bilo 81 neveljavnih glasovnic, kar predstavlja kar 11 odstotkov.

V SDS-u so menili, da tako veliko neveljavnih glasovnic izkazuje dvom o pravilnosti delovanja volilnega odbora in posledično dvom o poštenosti in verodostojnosti skupnih izidov volitev. Zato so predlagali, da se pregledajo vse neveljavne glasovnice, v primeru ugotovljenih bistvenih kršitev pa bi najprej prešteli vse glasovnice z omenjenega volišča. Predlagali so celo ponovno ugotavljanje izida na vseh 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Člani DVK-ja so 81 glasovnic iz Argentine ponovno prešteli in ugotovili, da so dejansko vse neveljavne in da je volilni odbor na veleposlaništvu izid volitev pravilno ugotovil.

Izkazalo se je namreč, da volivci, ki so oddali neveljavno glasovnico, niso upoštevali navodila za izpolnjevanje uradne prazne glasovnice. Te so prejeli volivci v državah zunaj Evrope, izpolniti pa so jo morali tako, da so v prazen okvirček vpisali bodisi ime stranke bodisi ime in priimek kandidata.

Pri tem so lahko glasovali le za kandidata, ki je kandidiral v njihovem volilnem okraju v Sloveniji. V spornih primerih pa so volivci vpisali ime kandidata, ki se za izvolitev ni potegoval v njihovem okraju, zato so bile te glasovnice neveljavne. Največ teh volivcev je sicer vpisalo ime prvakov SDS-a in NSi-ja, Janeza Janše in Mateja Tonina.

81 argentinskih glasovnic potrjeno neveljavnih
81 argentinskih glasovnic potrjeno neveljavnih