Sprememba energetskega zakona je nujna, saj Slovenija zamuja z uvedbo evropskih direktiv.  Foto: DZ/Matija Sušnik
Sprememba energetskega zakona je nujna, saj Slovenija zamuja z uvedbo evropskih direktiv. Foto: DZ/Matija Sušnik

Predlog novele energetskega zakona je bil zaradi nujne uvedbe evropskih direktiv in ustavne odločbe lani že v obravnavi v DZ-ju, vendar prvič ni prestal obravnave, drugič pa ni prišel na vrsto zaradi prenehanja mandata prejšnjega sklica DZ-ja.

Sprejetje predlaganih sprememb je nujno, da se preprečijo negativne posledice za delovanje države, so doslej večkrat poudarili na infrastrukturnem ministrstvu.

Evropska komisija je Sloveniji že poslala uradni opomin, ker ni v celoti izpolnila obveznosti, da morajo biti energetske izkaznice za stavbe, v katerih se na skupni uporabni tlorisni površini nad 250 kvadratnih metrov pogosto zadržuje javnost, prikazane na vidnem mestu in jasno opazne javnosti. Gre za trgovine, nakupovalne centre, restavracije, gledališča, banke in hotele.

Glede na odločbo ustavnega sodišča je treba v zakon dodati tudi postopek pridobitve plačila ustrezne denarne odškodnine za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist.

Na ministrstvu so v predlog novele zakona vgradili tudi smernice za državno pomoč za okolje in energijo, ki so bile sprejete kmalu po uveljavitvi energetskega zakona v letu 2014.

Glasovanje v torek

Poslanci imajo na dnevnem redu tudi predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji ter zakona o prijavi prebivališča, ki ju DZ obravnava po skrajšanem postopku. O predlaganih zakonskih spremembah bodo glasovali v torek.