Jeseni bomo imeli ponovno možnost izpolniti svojo državljansko pravico do izbire predstavnikov. Foto: BoBo
Jeseni bomo imeli ponovno možnost izpolniti svojo državljansko pravico do izbire predstavnikov. Foto: BoBo
Začele so se priprave na lokalne volitve

Kandidature za župane in člane občinskih svetov lahko vložijo stranke, mogoče pa je kandidirati tudi s podpisi podpore skupine volivcev. Do 10. septembra bo pri pristojnem upravnem organu mogoče podpisati obrazec podpore kandidatu oz. listi kandidatov. Takrat se bo iztekel tudi rok za vložitev kandidatur za župane oz. list kandidatov za občinske svetnike.

Brez podpore volivcev ne gre
Medtem ko politične stranke določajo kandidate skladno s svojimi pravili, glasovanje o njih pa je tajno, nestrankarski županski kandidati za nastop na volitvah potrebujejo podpise najmanj dveh odstotkov od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2.500.

Tudi kandidate za člane občinskega sveta lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev. Potrebno število podpisov je najmanj odstotek od števila volivcev, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15.

Državljanstvo ni pogoj
Ministrstvo za notranje zadeve bo danes na spletni strani objavilo število volilnih upravičencev v občini. Volilno pravico v občini imajo tisti, ki v njej stalno prebivajo in imajo v občini prijavljeno stalno prebivališče. Pri tem ta pravica ni omejena z državljanstvom. Župane in člane občinskega sveta lahko volijo tudi tujci s stalnim prebivališčem v občini. Državljani drugih držav EU-ja, ki imajo v Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, imajo pri volitvah v občinske svete tako pravico voliti kot biti voljeni. Prav tako lahko volijo tudi župane, a za to funkcijo lahko kandidirajo le slovenski državljani.

Občinski sveti so precej različni
Tako kot se slovenske občine močno razlikujejo po številu prebivalcev, so različni tudi njihovi občinski sveti. Je pa število članov občinskega sveta podlaga za določitev volilnega sistema: večinski sistem, ko se voli od 7 do 11 svetnikov, ali proporcionalni sistem, če je svetnikov 12 ali več. Za določitev se pri številu svetnikov ne upoštevajo predstavniki narodnosti.

Začele so se priprave na lokalne volitve