Energetske izkaznice bodo prav prišle predvsem kupcem in najemnikom nepremičnin. Zakon sicer uvaja enoletno prehodno obdobje. Če izkaznice v tem času ne boste pridobili, vam 300 evrov kazni ne bo treba plačati. Foto: MMC RTV SLO
Energetske izkaznice bodo prav prišle predvsem kupcem in najemnikom nepremičnin. Zakon sicer uvaja enoletno prehodno obdobje. Če izkaznice v tem času ne boste pridobili, vam 300 evrov kazni ne bo treba plačati. Foto: MMC RTV SLO
Namen izkaznic je tudi dvigniti osveščenost glede energijske učinkovitosti. Foto: BoBo

Zakon v slovenski pravni red skupno prenaša določbe deset evropskih smernic, ki urejajo področje trga z energijo ter spodbujajo energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. Opoziciji se zdi preobsežen in zbirokratiziran, tako kot v DS-ju pa največ njenih kritik leti na ceno energetskih izkaznic. Te je v slovenski pravni red uvedla že novela energetskega zakona iz leta 2006, novi zakon pa jih ureja podrobneje. Izkaznice bodo sicer obvezne za nepremičnino, ki se prodaja ali oddaja v najem za več kot 12 mesecev.

Slovenija zamuja
Slovenija sicer zamuja pri uvedbi direktive Evropskega parlamenta in sveta o energetski učinkovitosti stavb, ki je bila sprejeta decembra 2002. Cilj direktive je "spodbujati izboljšanje energijske učinkovitosti stavb v Skupnosti", eno od orodij za njegovo dosego pa so tudi energetske izkaznice stavbe, torej potrdila, ki vključujejo njeno energijsko učinkovitost.

Kot je navedeno v sicer 12 let stari smernici, "stanovanjski in terciarni sektor, katerih največji del predstavljajo stavbe, obsegata več kot 40 odstotkov končne porabe energije v skupnosti. Ta se povečuje, kar pomeni, da se bo zaradi takšnega trenda nedvomno povečala njuna poraba energije in s tem tudi emisije ogljikovega dioksida".

Dvojni namen izkaznic
Namen izkaznic je dvojen. Po eni strani naj bi vplivale na ozaveščenost glede energijske učinkovitosti, po drugi pa bodo orientacijski pripomoček za kupce ali najemnike nepremičnin, saj jim bodo v pomoč pri izbiri ustreznejše nepremičnine z vidika energijske učinkovitosti in posledično stroškov za ogrevanje. Pridobitev energetske izkaznice bo sicer obvezna le za lastnike, ki želijo svojo nepremičnino prodati ali oddati v najem za več kot 12 mesecev.

Kdaj so izkaznice koristne, pojasnjuje Andraž Rakušček z gradbenega inštituta ZRMK, licenciranega za izdelovanje izkaznic. Ob nakupu nepremičnine bo imel kupec na voljo energetske izkaznice vseh nepremičnin, ki ga zanimajo. Ker se izkaznice, ki se sicer že izdajajo od lanskega julija, izdelujejo po isti metodologiji, jih bo lahko kupec med seboj primerjal. Tako bo ena nepremičnina spadala v razred B2, druga v D, tretja v F in tako naprej, kar bo kupcu omogočilo, da bo grobo ocenil, katera nepremičnina bo stroškovno ugodnejša.

Izkaznica upošteva tudi tip ogrevanja. Na drugi strani izkaznice so našteti različni energenti, in če z njegovo ceno pomnožimo podatek s prve strani o dovedeni energiji za delovanje stavbe, dobimo okvirni podatek o predvidenih stroških za delovanje stavbe. Ta izračun lahko opravi tudi laik, pravi Rakušček. A gre za grobo oceno. Izkaznico primerja z avtomobilom. Čeprav je njegova poraba ocenjena na 7 litrov na 100 kilometrov, to ne pomeni, da boste tudi vi porabili ravno toliko, je pojasnil.

Izkaznica ne bodo le številke in razredi
Pomembna odlika teh izkaznic pa je njen del, v katerem so zapisani nasveti strokovnjaka, ki jo je izdelal, za večjo energijsko učinkovitost in ocena, kaj bi bilo koristno na stavbi prenoviti. Ker je izkaznica veljavna do 10 let, je to vedno relativno svež dokument. Kupcu besedilo izkaznice pomaga razumeti stanje stavbe, ki jo kupuje. "Na koncu izkaznice so priporočeni ukrepi. Strokovnjak pove, najprej bi bilo dobro izolirati podstrešje, potem fasado ali zamenjati okna," pojasnjuje Rakušček. To je bistven del izkaznice, dodaja.

Problemi skupnih izkaznic
Rakušček je pojasnil tudi, kako stojijo stvari glede izkaznic za posamezna stanovanja. "Najprej se moramo vprašati, ali ima stanovanje svoj ogrevalni sistem, svoj kotel, ali je ogrevanje skupno, torej v celem bloku isto. Če je skupno, potem za posamično stanovanje sploh ne moremo izračunati," je dejal. Če je ogrevanje centralno, morajo namreč računati za celo stavbo. Tu pa lahko nastanejo problemi, opozarja Rakušček. Nekdo v stavbi s centralnim ogrevanjem želi prodati ali oddati stanovanje, za kar potrebuje izkaznico, drugi stanovalci pa je ne potrebujejo. Tu bo zaradi stroškov izdelave izkaznice tako prišlo do nekaterih trenj.

Če pa ima stanovanje lastno plinsko peč, se izdela izkaznica samo za to stanovanje. A v primeru enakih stanovanj v eni stavbi z enakim načinom ogrevanja lahko lastniki naročijo posamične izkaznice skupaj in zaradi hitrejšega računanja, saj se nekateri podatki podvajajo, bodo te nekoliko cenejše.

Mogoče manipulacije s podatki?
Ali lahko lastniki nepremičnin s posredovanjem napačnih podatkov manipulirajo in dosežejo ugodnejšo oceno energijske učinkovitosti njihove stavbe? "V postopku sodelujeta dva, naročnik in neodvisni strokovnjak," je dejal Rakušček. Naročnik ob predstavi načrte in podatke, strokovnjak pa mora to preveriti. Manipulacija s podatki sicer je mogoča, poudarja, a za pravilnost podatkov odgovarja naročnik, strokovnjak pa odgovarja za to, da jih je preveril. "Izvajala se bo namreč kontrola nad izkaznicami," opozarja Rakušček. "Če strokovnjak preveč naseda, lahko izgubi licenco," pravi, ob tem pa opozarja, da nadzor sicer še ni vzpostavljen.

Koliko?
Kot je za Televizijo Slovenija poročal Marko Štor, bo energetska izkaznica za 8-nadstropni stanovanjski blok s tridesetimi stanovanji povprečne velikosti 80 kvadratnih metrov stala slabih tri tisoč evrov, torej okoli 100 evrov na vsakega etažnega lastnika.

Energetske izkaznice za stanovanjske hiše bodo še dražje. Za tiste z do 200 kvadratnimi metri bo treba odšteti slabih 400 evrov, za večje pa še 100 evrov več.

Da bi se izognili možnosti višanja cen energetskih izkaznic, ministrstvo za infrastrukturo in prostor predlaga omejitev višine najvišje cene za izdelavo izkaznic. Cenik sicer ni zavezujoč, ampak predstavlja okvir, da bi sistem energetskih izkaznic zaživel uspešno, cenovno ustrezno in predvsem pregledno, dodajajo na ministrstvu.