Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Glede bistvenega vprašanja evropskih delegiranih tožilcev se na ministrstvu poskušajo prikriti lastne napake iz preteklega neuspešnega postopka imenovanja, na primer s cenzuriranjem pravnih obrazložitev medijem in drugim akterjem. S tem se onemogočata ustrezna komunikacija in razplet vprašanja teh tožilcev po zakoniti in mirni poti, brez pravnega spora. Grozi namreč celo tožba Evropske komisije," je zapisal v odstopni izjavi, ki jo je objavil časopis Delo.

Po njegovih navedbah ostajajo na stranskem tiru bistvene pristojnosti pravosodnega ministrstva, na primer izročitve tretjim državam, kjer po njegovem mnenju ministrstvo v posameznih primerih ne spoštuje obvez po 3. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in posameznike želi izročiti tretjim državam kljub nevarnosti mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja. Prav tako nikogar na ministrstvu ne zanima strategija zoper antisemitizem in se strokovne službe otepajo priprav zaradi neodzivnosti političnega vodstva, je dodal.

Evropska unija je po njegovi presoji v resni eksistenčni krizi, ki se kaže na primer na področju pravosodja skozi konflikte med Sodiščem EU-ja in nekaterimi nacionalnimi ustavnimi sodišči, v različnem pojmovanju 4. člena Pogodbe EU-ja glede koncepta nacionalne identitete in vladavine prava, pogojevanju izplačil z vladavino prava itd. "Predsedovanje v takšnih okoliščinah ni in ne more biti tehnično predsedovanje, temveč resno vsebinsko predsedovanje poskusa rešitve teh vprašanj, saj je od tega lahko odvisen nadaljnji obstoj te zveze," je navedel.

Erbežnik kritičen do ministra Dikaučiča, ta vse očitke označuje za neresnične

Erbežnik ugotavlja, da minister Marjan Dikaučič nima osnovnega znanja prava EU-ja. "Menim, da je skrajno neodgovorno, če minister vodi zahteven kazenskopravni trilog/pogajanja, ki zadeva neposredno čezmejno posredovanje občutljivih elektronskih informacij, brez osnovnega znanja o tako kompleksnem instrumentu in ob nepoznavanju osnov kazenskega prava EU-ja," je bil kritičen.

"Očitno Erbežniku ni bilo pogodu, da ministrstvo vodi minister," je odstop državnega sekretarja komentiral minister Dikaučič. Foto: BoBo

Glede na pomanjkanje osnov pravnega znanja vodstvo ministrstva po Erbežnikovi oceni tudi ne more vzpostaviti ustreznega vodstva uprave na ministrstvu, temveč nasprotno uprava vodi ministrstvo in ministra. "Prav tako ne morem sodelovati pri vodenju ministrstva, kjer se potencialno prepletajo zasebni interesi in pravni spori ministra s posameznimi odločitvami ministrstva (npr. glede notarskih mest)," je še dodal.

Minister za pravosodje Dikaučič je v torek navedel, da "imata z Erbežnikom različne poglede glede vodenja resorja in vloge državnega sekretarja, zato je ta odstopil". Dan kasneje je očitke, ki jih je v odstopni izjavi navedel Erbežnik, označil za neresnične in jih je v celoti zavrnil. "Bi pa dejal, da očitki največ povedo o avtorju samem. Seveda pa naj poudarim tudi dejstvo, da očitno Erbežniku ni bilo pogodu, da ministrstvo vodi minister," je Dikaučič dejal za Televizijo Slovenija.