Protestniki opozarjajo na kmetijska zemljišča, po kateri naj bi potekala hitra cesta do Koroške. Foto: BoBo
Protestniki opozarjajo na kmetijska zemljišča, po kateri naj bi potekala hitra cesta do Koroške. Foto: BoBo
Protestniki, zbralo se jih je okoli 100, menijo, da gre vladi predvsem za doseganje kratkoročnih političnih učinkov. Foto: BoBo
false
Protestniki so peticijo skupaj s podpisi predali premierju in pristojnim ministrom. Foto: BoBo

Protest je pripravila Civilna iniciativa Braslovče v sodelovanju s civilno iniciativo Šmartno ob Paki. Na shodu so prebrali peticijo in jo skupaj s podpisi predali premierju Miru Cerarju ter pristojnim ministrom. Shoda se je udeležilo okoli 100 protestnikov.

Kot je dejala predstavnica braslovške iniciative Jolanda Šporn, so se za protest odločili, ker ne podpirajo različice hitre ceste F2-2 do Koroške, ki bi jo po njenih besedah država morala v prostor umestiti kje drugje, in ne skozi Braslovče. Opozarjajo predvsem, da trasa hitro cesto umešča po najboljših kmetijskih zemljiščih.

Od vlade so protestniki zahtevali, da ravna kot dober gospodar in upošteva vse strokovne argumente in prekliče postopek javne razgrnitve hitre ceste. Hmelj izvažamo že stoletja in pokleknili ste pred Velenjem, so protestniki s transparenti sporočali vladi.

Kot je dejal predstavnik Civilne iniciative Braslovče Urban Jeriha, so ministrstvo za okolje in prostor od aprila že štirikrat obvestili o vseh nepravilnostih v študiji vrednotenja. "Ministrstvo nam doslej še ni prisluhnilo, zato smo prišli obvestit celotno vlado in premierja Mira Cerarja, da izvedo, da trasa ni optimalna," je dejal.

"Izguba kmetijskih zemljišč bi bila velika škoda"
Po podatkih iniciative je ogroženih 116,4 hektarja kmetijskih zemljišč, ki so v Sloveniji najboljša po pedoloških merilih. Izguba teh zemljišč bi predstavljala veliko škodo v nacionalnem merilu, saj gre za strnjena zemljišča, ki so namenjena izvozno naravnani panogi. Vlada mora po njegovem mnenju presoditi, kaj je za Slovenijo pomembneje. "Ali 116,4 hektarja najboljših kmetijskih zemljišč ali en hektar zakisanih zemljišč," je dejal.

Poleg tega je umestitev hitre ceste F2-2 po mnenju protestnikov namenjena le kratkoročnemu doseganju političnih učinkov in nekaterih lokalnih interesov ozkega kroga ljudi.

Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič, ki je nagovoril zbrane, se je strinjal, da bodo z umestitvijo načrtovane hitre ceste uničena najboljša kmetijska zemljišča. Po njegovem mnenju je treba to preprečiti.

Zbranim se je pridružil tudi poslanec ZL-ja Matjaž Hanžek. Protestniki so odšli tudi pred kmetijsko ministrstvo, kjer jih je sprejel minister Dejan Židan, ki podpira njihova prizadevanja za ohranitev kmetijskih zemljišč.

Na kmetijskem ministrstvu razumejo, da Velenje in Koroška potrebujeta dobre prometne povezave, ne razumejo pa, da se kot najmanj pomembna ščitijo kmetijska zemljišča. "Teh je v Sloveniji malo, predvsem zelo dobrih," je po srečanju dejal Židan. Kot minister je bil na glasovanju o umeščanju preglasovan, kljub temu pa bo sporočila iniciativ prenesel predsedniku vlade. "Kako pa se bo ta odločil, pa ni v moji moči," je dodal.

Umeščanje trase traja več kot 10 let
Z ministrstva za okolje in prostor so medtem sporočili, da umeščanje tretje razvojne osi v prostor poteka že dobrih deset let, cesta pa je vitalnega pomena za ohranitev in nadaljnji razvoj Koroške.

Kot ocenjuje vlada, je treba desetletno umeščanje zaključiti, smiseln kompromis pa naj bi bil načrtovanje nove ceste po varianti F2-2. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge še do 12. julija.