Tudi ameriška podjetja, kot sta Google ali Facebook, bodo na evropskih tleh morala upoštevati nova pravila. Foto: Reuters
Tudi ameriška podjetja, kot sta Google ali Facebook, bodo na evropskih tleh morala upoštevati nova pravila. Foto: Reuters

Uredba je neposreden odziv Bruslja na kopičenje nepregledne količine podatkov v času informacijske tehnologije, množično uporabo družbenih omrežij in spletni marketing. Ker številna podjetja zbranih podatkov nimajo shranjenih na enem mestu, kar ne omogoča pregleda nad vrstami zbirk podatkov, jim nova uredba med drugim nalaga vzpostavitev natančnih evidenc. Uredba velja za vsa velika podjetja, spoštovati pa jo bodo morala tudi srednja in mala podjetja, če zbrane podatke redno obdelujejo.

Kaj bo drugače po 25. maju?
Tisti, ki so doslej dosledno upoštevali zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov, nimajo razloga za strah pred globami, ki so v skladu z novo evropsko uredbo astronomske, pravi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. "Evropska uredba, ki je neposredno uporabljiva, predvideva enormno visoke kazni, do 20 milijonov evrov ali do štiri odstotke skupnega svetovnega letnega prometa pri podjetjih." Vendar teh glob pooblaščenec do sprejetja nove zakonodaje ne bo mogel izrekati, kar pa ne pomeni, da je "informacijski pooblaščenec brezzobi tiger. Inšpektorji bodo namreč lahko vodili inšpekcijske postopke, odrejali popravljalne ukrepe, globe pa izrekali v skladu z obstoječo zakonodajo, kjer ni kolizije z novo uredbo", pravi Prelesnikova. A pozor: če vam denimo trgovec (še) ni poslal novega obrazca, s katerim se strinjate, da vas obvešča o ugodni ponudbi, po besedah odvetnice dr. Nataše Pirc Musar to ne pomeni, da s tem krši novo evropsko uredbo. "Če zgolj klasično trži in je vaše podatke pridobil v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, potem lahko trži produkte do preklica."

Pravica do prenosljivosti in pozabe podatkov
Ena od ključnih pravic, ki jih nova uredba prinaša evropskim potrošnikom, je pravica do prenosljivosti podatkov. Po besedah informacijske pooblaščenke bomo zdaj lahko od veletrgovca "zahtevali izpis vseh naših podatkov, vseh naših nakupov, če tako rečem, in to bomo lahko dobili v strojno berljivi strukturirani obliki". Če bodo za to vzpostavljeni pogoji, bo v prihodnosti od trgovca mogoče zahtevati celo, da zbrane podatke prenese k drugemu izbranemu trgovcu. "Predstavljajte si zadrege bank, zavarovalnic ali velikih trgovcev, ko bo nekdo prišel in rekel: vse podatke, ki jih imate o meni, zapecite v strojno berljiv format in mi jih dajte, da jih nesem v novo banko, ker z vami nisem več zadovoljen," pravi Pirc Musarjeva. Ali pa zadrego upravljavca osebnih podatkov, od katerega boste zahtevali, naj vas preprosto – pozabi. V resnici ne bo tako preprosto, pravi Mojca Prelesnik: "To je bila želja evropskega zakonodajalca: tu gre za situacije, ko smo nekoč v mladosti objavljali podatke in fotografije, ki nam kasneje v življenju lahko škodijo." Ta pravica se bo sicer nanašala tudi na objave v medijih, pravi dr. Nataša Pirc Musar: "Posameznik bo imel pravico do pozabe tudi za podatke, ki so v nekem časovnem obdobju lahko bili resnični in relevantni. Danes, po preteku 10 ali 15 let, pa bo posameznik lahko rekel, da podatki niso več relevantni, da mi povzročajo škodo in zato uveljavljam pravico do pozabe." Omeniti velja, da od finančne uprave in drugih javnih ustanov ne morete zahtevati, naj pozabijo vaše morebitne grehe iz preteklosti.

Mercator meni, da jim ni treba storiti ničesar
Trije trgovci: Mercator, Spar in Tuš imajo skupaj okoli dva milijona 400 tisoč kartic ugodnosti uporabnikov. Veliko kartic, veliko osebnih podatkov. Uporabljajo jih za različne namene: nalaganje popustov, izstavljanje računov, oblikovanje prilagojenih ponudb. Bojana Pleterski iz Mercatorja pojasnjuje, da na ta način iščejo nakupne vzorce, navade podobnih potrošnikov. "Recimo, če so to mlečni izdelki, iščemo prodajne podatke o teh izdelkih in na podlagi tega oblikujemo ponudbo za te kupce." Poleg tega podatke obdelujejo tudi za sprejemanje lastnih poslovnih odločitev o oblikovanju prodajnega prostora ali marketinških aktivnosti. Anja Marjetič iz Tuša podobno pravi, da lahko njihovi kupci s pomočjo kartice zvestobe "sestavijo svojo akcijo, svojih 10 najljubših izdelkov in jih tri mesece kupujejo ugodneje, poleg tega pa lahko uporabijo posebne ugodnosti kluba". V skladu z novo evropsko uredbo o varovanju osebnih podatkov morajo podjetja potrošnike še enkrat prositi za dovoljenje, da uporabljajo njihove podatke. V Tušu so v ta namen najeli svetovalca, ki jim pomaga v procesu implementacije, Spar od aprila svoje stranke o novostih pri varovanju osebnih podatkov obvešča prek letakov, zloženk, mobilne aplikacije in spletne strani, v Mercatorju, kjer na implementacijo nove uredbe gledajo kot na nekakšno inventuro strank, pa pravijo, da jim tega ni treba storiti. "Naša obstoječa privolitev, ki jo zbiramo že kar nekaj časa, to je privolitev za prilagojeno ponudbo, ustreza vsem zahtevam nove uredbe, tako da nam ni treba obnavljati te privolitve," pravi Bojana Pleterski.

Veliko dela za podjetja, manjša društva zmedena
Za marsikatero podjetje nova uredba pomeni veliko dodatnega dela. Kot nam je pojasnil Rok Koželj, direktor marketinga in poslovnega razvoja na GEA College, v zvezi s tem ostaja tudi nekaj odprtih vprašanj: "Ali lahko nekoga, ki je opravil neki nakup v našem podjetju in s tem izrazil voljo, da ga torej ta storitev zanima, brez dodatne privolitve, ki je povsem skladna z novim GDPR-jem, obveščamo o podobnih ali enakih storitvah, vezanih na njegovo že opravljeno nakupno odločitev." Njihove stranke so študentje, udeleženci seminarjev in izobraževanj, potencialne stranke pa ostajajo tudi diplomanti, ki so končali šolanje in torej niso več v pogodbenem razmerju s podjetjem, bi si pa na Gea Collegeu želeli, da ostanejo z njimi v stiku. "Če govorim v imenu podjetij, si želim, da bodo potrošniki zaznali, da podjetja potrebujemo njihova soglasja in pomoč. Vemo pa, kako je s ponovnimi privoljenji in pričakujemo precejšen osip." Kako pa je s klubi in društvi, ki podatke hranijo z namenom obveščanja o delavnicah, seminarjih in drugih aktivnostih, ki bi lahko bile zanimive za člane? Martina Štampar iz Mikrobiološkega alumni kluba, ki obstaja leto dni in šteje okoli 80 članov, pravi, da je GDPR zanje nepotrebna sitnost. "Mi smo majhno društvo, imamo nekaj podatkov zbranih, imena, priimki, elektronski naslovi, nimamo niti telefonskih številk, uporabljamo pa jih izključno v društvene namene, torej obveščanje o kakšnih društvenih dogodkih ali srečanjih. Zavedamo se, da so podatki občutljiva in osebna stvar, a se nam zdi rahlo nepotrebno za tako majhno društvo, da mora vsa ta soglasja znova pridobivati, saj so nas člani, ki jih je zanimal vstop v klub, našli sami, sami kontaktirali in sami dali podatke." Na vprašanje, ali morajo na novo pridobiti privoljenja, nimajo jasnega odgovora.

Šolniki: vprašanj je več kot odgovorov
Šole bodo morale uvesti register zbirk podatkov, ki jih hranijo in obdelujejo, imenovati pooblaščence za ravnanje s temi podatki in pridobiti nekaj novih soglasjih. Po besedah predsednika Združenja ravnateljev osnovnih šol Gregorja Pečana, je vprašanj ogromno. "Kaj bo s tem pooblaščencem? Šole načrtujemo plan dela že za prihodnje leto in te stvari bi zdaj morali že imeti v kadrovskem načrtu." Pečan pravi, da ni jasno, ali bo morala vsaka šola imeti svojega pooblaščenca, ga bodo lahko delili z več javnimi ustanovami v občini ali bodo to lahko uredili stanovsko. Sprašujejo se tudi, kaj nova uredba pomeni za podatke, ki jih šole objavljajo na spletu ali posredujejo drugim organizacijam. "Na primer športno-vzgojni kartoni, ki jih šole delamo. Mi te podatke zbiramo, ravnajo pa z njimi na fakulteti za šport. Imamo podobne podatke z njihovimi starši, imamo osebne mape učencev, kjer hranimo dogajanja v zvezi z njimi, tudi vzgojne ukrepe in podobno, določene stvari se hranijo še vedno v fizični obliki, nekatere pa tudi v elektronski obliki." Odpira se tudi vprašanje posredovanja podatkov: "Šole na primer osebnih podatkov ne zbiramo z namenom, da bi z njimi oskrbovali zdravstvene domove, pa se to od nas pričakuje." Ob tem Pečan opozarja še na številne svetovalce vprašljive kakovosti, ki se ponujajo kot poznavalci področja varovanja osebnih podatkov. "Ponudniki, ki nudijo izobraževanja s tega področja, rastejo kot gobe po dežju, kompetentnih pa je baje zelo malo," dodaja Pečan.

Oddaja Koda v torek, 15. maja 2018, ob 17:30 na 1. programu Televizije Slovenija.