Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je glede predloga za odstavitev direktorice TV Slovenija Ljerke Bizilj navedel, da je Programski svet RTV Slovenija večkrat opozarjal, da je prišlo do kršitev, ukrepov, ki bi kršitve preprečevali, pa ni zaznal oziroma so se opozorila celo izigravala. Foto: MMC RTV SLO/BOBO
Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je glede predloga za odstavitev direktorice TV Slovenija Ljerke Bizilj navedel, da je Programski svet RTV Slovenija večkrat opozarjal, da je prišlo do kršitev, ukrepov, ki bi kršitve preprečevali, pa ni zaznal oziroma so se opozorila celo izigravala. Foto: MMC RTV SLO/BOBO
Programski svet
Programski svet RTV Slovenija bo o predlogu za soglasje Programskega sveta RTV Slovenija za razrešitev direktorice Televizije Slovenija Ljerke Bizilj odločal v ponedeljek. Foto: BoBo/Borut Živulovič

V sporočilu za javnost glede predloga za odstavitev direktorice TV Slovenija Ljerke Bizilj je generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc navedel, da je Programski svet RTV Slovenija večkrat opozarjal, da je prišlo do kršitev, ukrepov, ki bi kršitve preprečevali, pa ni zaznal oziroma so se opozorila celo izigravala.

"Problem se je v pravi luči pokazal v primeru s strani Varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev in Programskega sveta ugotovljenih kršitev pomembnih načel Poklicnih meril v prispevku o Thompsonu v Tedniku, 15. maja 2017. Vodilni delavci RTV Slovenija in uredniki so dolžni ob neupoštevanju programskih standardov, kar predstavlja hujšo kršitev delovnih obveznosti, ukrepati v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja," je zapisal Kadunc, ki je v zadevi o kontroverznem hrvaškem pevcu Thompsonu pričakoval, da bo Ljerka Bizilj v razumnem času sprejela odločitev, ali je treba zaradi ugotovljenih kršitev sprejeti kakršne koli ukrepe.

"Po izmenjavi dopisov je postalo jasno, da direktorica meni, da tudi v tem primeru, razen sprejema ponujenega odstopa urednika Tednika Igorja Pirkoviča in njegove razporeditve na druge zadolžitve, ni potrebe po morebitnem ukrepanju zoper odgovorno urednico. In to kljub temu, da je bila odgovorna urednica Jadranka Rebernik vseskozi obveščena o poteku priprave prispevka in si ga je tudi predhodno prebrala in ogledala. Tako je direktorica zaprla nadaljnjo pot ugotavljanja morebitne kršitve pomembnih načel Poklicnih meril v smislu 3. odstavka 18. člena Zakona o medijih, ki določa, da odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače," poudarja Kadunc.

Lahkotno sankcioniranje je napačen signal
"Na osnovi že prej nezadovoljivega odzivanja na ugotovitve Programskega sveta in tega zadnjega primera, ko gre za opustitev vsakršne resnične sankcije za kršitelje, sem moral presoditi, ali je dopustno, da se ob ugotovljenih kršitvah Poklicnih meril in Programskih standardov direktorica odloči, da ne bo predlagala razrešitve in mi tako kot odgovorni osebi, ki edina lahko sproži postopek morebitne razrešitve, praktično zapre možnost ukrepanja. Presodil sem, da takšno ravnanje pomeni povsem napačen signal vsem, ki so zavezani k spoštovanju Poklicnih meril in načel novinarske etike. Posebej pa tudi signal odgovornim urednikom, da se ugotavljanje morebitne odgovornosti konča zgolj z lahkotnim sankcioniranjem novinarja ali urednika. Da gre torej za blokiranje izvajanja morebitnega sankcioniranja kršiteljev tega osnovnega akta odgovornosti pri delovanju javne RTV. Takšno ravnanje ocenjujem kot izničenje naporov vseh, ki se zavzemajo za to, da bi ravnali tako kot zakon in samo bistvo RTV Slovenija nalagata novinarjem in urednikom," je še navedel Kadunc.

Bizilj: Strožji ukrepi bi pomenili čistko
Direktorica TV Slovenija Ljerka Bizilj glede predloga za njeno razrešitev pravi, da je očitno postala moteč element, ki ga je treba odstaviti. "Program imamo dober, tudi več gledalcev kot lansko leto. Med večjimi slovenskimi televizijami smo edini, ki jim je gledanost v prvih šestih mesecih narasla. Kar se tiče finančnega stanja, smo v okvirih. Oglaševalske prihodke v prvem polletju bistveno presegamo, in to za več kot 250.000 evrov. Komercialne prihodke pa še celo za več," pravi Biziljeva.

V predlogu za razrešitev sta glavna očitka nezadostno ukrepanje v primeru Thompson in kazen, ki jo je izrekel inšpektorat za delo glede (ne)zaposlitve honorarne sodelavke TV Slovenija. Biziljeva pravi, da so v primeru Thompson ustrezno reagirali na podlagi odločitev Programskega sveta in generalnega direktorja RTV-ja.

"Skupaj z odgovornimi uredniki in mojimi pomočniki smo ugotovili, da bi kar koli več od tega pomenilo neka dodatna odstavljanja, neke vrste čistko na podlagi zgolj enega primera. Generalni direktor je zdaj za mojo razrešitev navedel tudi več primerov, ki pa nimajo nobenega sklepa, ne Programskega sveta ne generalnega direktorja," poudarja direktorica TV Slovenija.

Glede nepravilnosti pri zaposlovanju honorarne sodelavke pa Biziljeva pojasnjuje, da so vse delali v sodelovanju z vodstvom RTV Slovenija in da ni šlo nič mimo pravne pisarne in generalnega direktorja.

"Na področju kadrov je TV Slovenija v zadnjih letih bistveno zmanjšala maso za honorarje in plače. Če ne bi bilo napredovanj in višjih plač, bi se to najbrž močno opazilo. Na tem področju smo največ naredili na celotnem RTV-ju," dodaja. In kaj pričakuje od razprave na programskem svetu o predlogu za njeno odstavitev? "Izteklo se bo, kot se bo izteklo."