Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Danilo Tomšič, ki ga je v nadzorni svet imenoval državni zbor (DZ), je bil za novega predsednika nadzornega sveta imenovan po aprilskem odhodu prejšnjega predsednika Andreja Graha Whatmougha na mesto generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija. Tomšič je dobil podporo večine vseh svetnikov.

Kot je pojasnil Tomšič, je nadzorni svet RTV Slovenija danes nadaljeval 31. sejo, ki je bila prekinjena konec aprila. Skladno s poslovnikom nadzornega sveta so jo po njegovem mnenju zakonito sklicali štirje svetniki, saj namestnik predsednika sveta Borut Rončević ni spoštoval poslovniških določil o sklicu takojšnje seje na njihovo zahtevo. Na seji je bilo prisotnih šest članic in članov od skupno 11, še štirje pa so podali pisne predloge sklepov, je pojasnil.

Sorodna novica Sklic seje nadzornega sveta RTV Slovenija mimo določila poslovnika

Grah Whatmough: Sklic seje je bil nezakonit

Generalni direktor Grah Whatmough je po seji nadzornega sveta opozoril na pravno mnenje odvetniške družbe Čeferin, da je bil sklic seje nadzornega sveta nezakonit, zato so vsi sklepi neobstoječi in neveljavni. Nadzorniki vodstvu RTV-ja ne želijo omogočiti pravočasne priprave programskih in finančnih dokumentov, meni.

Grah Whatmough meni tudi, da so svetniki sejo sklicali mimo določb poslovnika. "Ker je sejo nadzornega sveta že pred zahtevo udeležencev sestanka sklical predsedujoči nadzornemu svetu RTV Slovenija Borut Rončević, je vodstvo RTV Slovenija na zahtevo predsedujočega pridobilo zunanje neodvisno pravno mnenje glede zakonitosti sklica današnjega sestanka. Po mnenju odvetniške družbe Čeferin, ki je pripravila dve mnenji, je bil sklic seje štirih članov nadzornega sveta nezakonit, zato so vsi sklepi tega srečanja neobstoječi in neveljavni, saj ne predstavljajo sklepov nadzornega sveta," je v sporočilu za javnost zapisal Grah Whatmough.

Kot je navedel, se je predstavnik odvetniške družbe Čeferin tudi udeležil seje in na njej opozoril, da lahko sklic seje mimo določila poslovnika predstavlja celo kaznivo dejanje. Vodstvo RTV Slovenija je zato sejo zapustilo, je navedel.

"Ne glede na vsa opozorila je šest članov srečanje nadaljevalo in pod točko razno brez prisotnosti vodstva RTV Slovenija ter brez kakršne koli podlage vodstvu naložilo izvedbo 19 sklepov. Množica sklepov in kratki roki izvedbe kažejo na to, da nadzorniki ne želijo vodstvu RTV Slovenija, ki je svoj mandat nastopilo pred komaj štirimi meseci, omogočiti pravočasne priprave programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta za prihodnje leto, prav tako bo pravni zaplet onemogočil reševanje finančne situacije javnega zavoda, ki ima po veljavnem finančnem načrtu ob koncu leta predvideno skoraj 10-milijonsko izgubo," je prepričan Grah Whatmough.

Ob tem je napovedal, da bo "v skladu z zahtevo Boruta Rončevića, da vodstvo RTV Slovenija stori vse potrebno za zagotovitev pravilnega in zakonitega delovanja nadzornega sveta, v nadaljevanju sprejel vse potrebne in zakonite ukrepe".

Rončević: Nadzorni svet še vedno nima predsednika

Da to pričakuje, je potrdil tudi Rončević na Twitterju. Tudi on je zapisal, da so bili sklic današnjega nadaljevanja seje in na njem sprejeti sklepi nezakoniti. "Nadzorni svet RTV še vedno nima predsednika. 31. seja se nadaljuje 29. septembra ob 15. uri," je navedel.

Sorodna novica Grah Whatmough razrešil direktorico TV Slovenija

Dvom o zakonitosti razrešitve direktorice TV Slovenija

Sprejete sklepe je na seji izbran novi predsednik nadzornikov Tomšič označil kot nujne za izvajanje nadzorniške funkcije. S sprejetimi sklepi je nadzorni svet generalnemu direktorju Grahu Whatmoughu naložil tudi poročanje o gospodarnosti poslovanja zavoda v preteklih mesecih in o načrtih za zagotavljanje finančne vzdržnosti poslovanja vnaprej.

Za sklep, s katerim so Grahu Whatmoughu naložili takojšnje poročanje o zakonitosti njegovih dejanj, pa so se odločili, ker "so svetniki iz javno dostopnih informacij zaznali dvom o zakonitosti nekaterih njegovih dejanj, kar želi nadzorni svet preveriti skozi zahtevana poročila". "Eno od teh dejanj je razrešitev direktorice Televizije Slovenija," je še potrdil Tomšič.

V zadnjih tednih namreč odmeva predvsem odločitev Grah Whatmougha o razrešitvi direktorice Televizije Slovenija Natalije Gorščak brez soglasja programskega sveta RTV Slovenija.