Nekateri krajani so zagrozili, da bodo v ponedeljek zaprli dovoz do smetišča. Foto: RTV SLO
Nekateri krajani so zagrozili, da bodo v ponedeljek zaprli dovoz do smetišča. Foto: RTV SLO
Borut Sajovic

Komunala Kranj po dogovoru s tržiško občino zaradi še nepodaljšanega obratovalnega dovoljenja za deponijo Tenetiše začasno dovaža odpadke v Kovor. Krajani napovedujejo zaprtje ceste do smetišča, nekdanji župan Tržiča Rupar pa namerava proti zdajšnjemu županu Borutu Sajovicu podati prijavo zaradi suma korupcije, saj naj bi dogovor podpisal samovoljno in v tajnosti.

Rupar je prepričan, da je Sajovic, ki si je ves čas prizadevl proti umestitvi regijskega centra za ravnanje z odpadki v Kovor, izdal tamkajšnje prebivalce, ki so ga izbrali za župana. Kovorjan Jaka Zupan pa je opozoril, da so zdaj dobili smeti, ki jih niso hoteli.

Sajovic: Naša pomoč Kranju je poteza dobre volje
Sajovic očitke zavrača in pravi, da ga podpirata civilna iniciativa in krajevna skupnost Kovor ter da pomagajo občini Kranj, ki je v težavah. Po njegovih besedah dogovoru nasprotujejo nekateri, ki bi imeli interes z zgraditvijo regijskega centra v Kovorju, kar pa so Kovorjani pod vodstvom Sajovica preteklo leto odločno zavrnili.

Župan se je krajanom tudi opravičil zaradi nevščenosti, ki jih povzročajo dodatni tovornjaki, in zagotovil, da bodo vso nastalo škodo poravnali. Pojasnil je tudi, da z občino Kranj nimajo nikakršnega dogovora, je pa Komunali Tržič dal pooblastilo, da se dogovori za začasni pogodbeni dovoz odpadkov.