Doslej so našli posmrtne ostanke 800 ljudi, domnevajo pa, da jih je v rovu končalo okoli 2.500. Foto: MMC RTV SLO
Doslej so našli posmrtne ostanke 800 ljudi, domnevajo pa, da jih je v rovu končalo okoli 2.500. Foto: MMC RTV SLO

Vodja sektorja za vojna grobišča Marko Štrovs je povedal, da je predvideni rok za dokončanje vseh del, vrednih več kot pol milijona evrov, šest mesecev. Dodal je, da bo v kostnico mogoče spodobno in dostojno pokopati vse posmrtne ostanke.

Dela v Hudi Jami se bodo po njegovih besedah zdaj nadaljevala v smislu varstva in urejanja grobišč. Doslej so namreč vsa dela tekla v okviru sodne preiskave, ki pa je zdaj končana.

Izgradnja kostnice in vsega, kar sodi zraven, bo, kot omenjeno, stala nekaj čez pol milijona evrov, denar pa bo zagotovilo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Štrovs meni, da je cena v primerjavi z drugimi predvidenimi izkopi množičnih grobišč sorazmerno nizka. V jami Golobina na Loškem polju, kjer je grobišče padlih v narodnoosvobodilni vojni, je po njegovih besedah samo za odstranitev smeti predvidenih 1,5 milijona evrov.

"Pregon za tovrstna kazniva dejanja ne zastara"
Najdeni posmrtni ostanki povojnega poboja v Hudi Jami so sicer trenutno shranjeni v opuščeni strojnici v rudniku in v prvem jašku rudnika. S celjskega tožilstva pa so medtem sporočili, da so v tej fazi predkazenskega postopka končana tudi predlagana posamezna preiskovalna dejanja. Vodja okrožnega državnega tožilstva v Celju Ivan Žaber je v zvezi s tem povedal, da pregon za kazniva dejanja zoper človečnost ne zastara, prav tako tudi ne njihovo preiskovanje.

Če bodo storilci ugotovljeni in če so še živi, dokazov pa bo dovolj, bo tožilstvo tudi začelo kazenski postopek, je še povedal.