Informacijski pooblaščenec je lani skupaj obravnaval 791 inšpekcijskih zadev, od tega 343 na področju javnega sektorja in 448 na področju zasebnega sektorja, medtem ko je bilo leta 2014 vseh zadev skupaj 628. Foto: BoBo
Informacijski pooblaščenec je lani skupaj obravnaval 791 inšpekcijskih zadev, od tega 343 na področju javnega sektorja in 448 na področju zasebnega sektorja, medtem ko je bilo leta 2014 vseh zadev skupaj 628. Foto: BoBo

nformacijskega pooblaščenca so lani zaznali povečanje števila pritožb zaradi molka organa, kar kaže na manjšo odzivnost prvostopenjskih organov, pravijo v uradu.

Urad informacijskega pooblaščenca je namreč predstavil in DZ-ju posredoval svoje letno poročilo za lani, v katerem izpostavlja, da so na področju dostopa do informacij javnega značaja prejeli največ pritožb do zdaj, skupaj kar 632, medtem ko jih je leta 2014 prejel 578. V pritožbenih postopkih zoper zavrnilne odločbe so v uradu izdali 309 odločb, kar je na letni ravni največ od začetka njegovega delovanja. Poudarjajo, da so si prizadevali, da so pritožbene zadeve na tem področju reševali hitro in s kar najmanjšo zamudo za prosilce.

Po številu izstopale prijave nezakonitega videonadzora
Na področju izvajanja inšpekcijskega nadzora glede varstva osebnih podatkov je po ugotovitvah informacijskega pooblaščenca lani znova izstopalo število prijav nezakonitega izvajanja videonadzora in nezakonite obdelave osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, sledijo prijave zaradi preusmeritve in posledično branja elektronske pošte, ki prihaja na službeni elektronski naslov zaposlenih, prijave zaradi objave osebnih podatkov na spletnih straneh in prijave zaradi pomanjkljivega zavarovanja osebnih podatkov.

Informacijski pooblaščenec je lani skupaj obravnaval 791 inšpekcijskih zadev, od tega 343 na področju javnega sektorja in 448 na področju zasebnega sektorja, medtem ko je bilo leta 2014 vseh zadev skupaj 628. V povezavi s temi zadevami je informacijski pooblaščenec na podlagi ugotovljenih kršitev obravnaval 104 prekrškovne postopke (leta 2014 jih je bilo 95).

Kršitve posledica nepoznavanja zakonodaje
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora informacijski pooblaščenec ugotavlja, da so kršitve pretežno še vedno posledica nepoznavanja ali nerazumevanja zakonodaje, v manjši meri pa tudi malomarnosti ali namernega izigravanja in kršenja zakonodaje. Namerno se krši zakonodaja predvsem na področju zasebnega sektorja, in sicer zaradi ekonomskih interesov kršilcev, kar pride od izraza zlasti pri nezakoniti uporabi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, so zapisali v uradu.