Foto:
Foto:

Foto: BoBo

Osnutek zakona namreč širi policijska pooblastila, tako kot novo prisilno sredstvo uvaja elektrošoker, policistom pa zagotavlja tudi širše možnosti pri izvedbi pregledov oseb, iskanju oseb in zagotavljanju reda na športnih prireditvah.

Osnutek posega tudi na področje pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, zlasti z obveznim pridobivanjem podatkov s tehnično kontrolo vseh letalskih potnikov, uvajanjem naprav za prepoznavo registrskih tablic, rabo videokamer in drugih tehničnih sredstev z brezpilotnimi letali in širitvijo možnosti rabe biometrije.

Na uradu informacijskega pooblaščenca so ministrstvu posredovali številne pripombe in predloge na osnutek zakona, a je ministrstvo upoštevala le nekatere. Pri pooblaščencu imajo tako še vedno številne zadržke do osnutka, zlasti do preširoko predpisanih možnosti uporabe brezpilotnih letalnikov, avtomatskih prepoznav registrskih tablic ter zbiranja biometričnih podatkov.

Pooblaščenca zlasti skrbi, da policija glede teh vprašanj ni opravila nujne predhodne in temeljite ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov, k čemur se je policija sama zavezala. Navedenih ukrepov po mnenju pooblaščenca ni mogoče sprejeti brez ustreznih analiz.

MNZ: Osnutek še usklajujemo
Na ministrstvu za notranje zadeve navajajo, da besedilo osnutka še ni usklajeno, saj pogovori z deležniki še potekajo. Na ministrstvu ob tem dodajajo, da vse pripombe temeljito preučujejo in jih poskušajo uskladiti s predlagatelji.