Med prebivalci Slovenije je invalidov približno 12 do 13 odstotkov. V EU ima več kot 80 milijonov ljudi določeno stopnjo invalidnosti, v svetu pa več kot milijarda. Foto: Pixabay
Med prebivalci Slovenije je invalidov približno 12 do 13 odstotkov. V EU ima več kot 80 milijonov ljudi določeno stopnjo invalidnosti, v svetu pa več kot milijarda. Foto: Pixabay
Generalna skupščina Združenih narodov je 3. december razglasila za mednarodni dan invalidov leta 1992. Letošnji mednarodni dan poteka pod geslom Opolnomočimo ljudi z oviranostmi in zagotovimo njihovo vključenost in enakost. Foto: Pixabay

Čeprav mednarodni dan invalidov zaznamujemo že več kot 25 let, je po besedah Dejana Židana še vedno potreben skupen napor za širše razumevanje problematike invalidnosti in nujnosti vključevanja invalidov v vse vidike družbe, so objavili na spletnih straneh DZ-ja. Invalidi morajo imeti možnost sodelovanja na vseh ravneh družbenega življenja in uveljavljanja svojih državljanskih pravic, je poudaril.

Invalidi so po njegovih besedah osebe, ki bogatijo politično, gospodarsko in kulturno življenje. "Prepoznati moramo njihove potenciale in neizmerno voljo ter spoštovati njihovo osebno samostojnost in svobodo lastne odločitve," je poudaril in dodal, da z zagotavljanjem ustreznih in učinkovitih ukrepov ne napredujejo le invalidi, ampak družba kot celota.

Pravica do posebnega varstva invalidov je v Sloveniji po njegovem pojasnilu uveljavljena kot posebna človekova pravica pozitivnega statusa, s katero se je država zavezala, da bo vodila aktivno invalidsko politiko in v njenem okviru sprejela ukrepe, da bi izboljšala položaj invalidov v družbi. Meni, da je invalidska politika kot podsistem dobro urejena. "Obstaja pa prostor za izboljšave na področju povezovanja različnih ukrepov in elementov tega sistema za boljši končni rezultat," je ocenil.

Slovenijo je ratifikacija konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov pred desetimi leti po njegovem opozorilu trdno zavezala k priznavanju enakih pravic in polni vključenosti invalidov v skupnostih.

"Tako je priložnost, da se znova aktivno zavzamemo za spoštovanje načel in pravic, ki iz nje izhajajo," je pozval. Zaveza Slovenije k polnemu uveljavljanju konvencije po njegovih besedah predstavlja veliko odgovornost, da s pozitivnimi ukrepi zagotovimo invalidom možnosti za človeka dostojno življenje.

S 1. januarjem 2019 se bosta začela uporabljati zakona z invalidskega področja, ki bosta omogočila boljše pogoje za življenje invalidov v skupnosti in razširila krog invalidov, ki bodo upravičeni do pravic. "S tem zaokrožujemo zakonodajo na področju invalidskega varstva, da bi zagotavljali neodvisno življenje invalidov v skupnosti," je zagotovil.

Tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer je pred predstavitvijo zakonov o osebni asistenci in o socialnem vključevanju invalidov izrekla čestitke invalidom in njihovim svojcem ob mednarodnem dnevu.

Opozorila invalidskega sveta
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) ob dnevu invalidov izraža resno zaskrbljenost, ker se konvencija ZN-a o pravicah invalidov ne uresničuje v zadostni meri in je raven uresničevanja pravic invalidov glede na možnosti veliko prenizka.

Državi sporočajo, da so človekove pravice invalidov ogrožene predvsem zaradi visoke stopnje revščine in socialne izključenosti, zmanjšanja financiranja posebnih socialnih programov invalidskih organizacij in nezadostnega posvetovanja z invalidskimi organizacijami pri pripravi in izvajanju zakonodaje in politik.

Njihovo oceno o ogroženosti človekovih pravic invalidov v Sloveniji potrjuje tudi odbor ZN-a o pravicah invalidov, so opozorili. Odbor je aprila namreč objavil svoje Zaključne ugotovitve, v katerih je bil kritičen do izvajanja konvencije. NSIOS od države zahteva, da takoj dvigne invalidnine, dodatek za pomoč in postrežbo in druge prejemke, ki se ne usklajujejo niti z rastjo življenjskih stroškov. Poleg tega naj zagotovi stabilno financiranje posebnih socialnih programov invalidskih organizacij ter dosledno spoštuje obvezo o temeljitem posvetovanju s predstavniki invalidov in načelo Nič o invalidih brez invalidov, so pozvali.

Dostopnejši proizvodi in storitve
Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je izrazila zadovoljstvo, da sta Evropski parlament in Evropski svet pred nekaj tedni dosegla začasni dogovor, ki naj bi bil dokončno oblikovan v naslednjih tednih, z njim pa se bo izboljšalo življenje invalidnih oseb po Evropi.

Proizvodi in storitve, denimo telefoni, računalniki, e-knjige in e-trgovina, bodo zanje kmalu postali dostopnejši, je spomnila. Tako bo EU po njenih besedah postal največji svetovni trg dostopnih proizvodov in storitev. Gre za konkretno uresničitev evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020, katere cilj je ustvariti Evropo brez ovir za vse evropske državljanke in državljane, je izpostavila.

Napredek pri izvajanju konvencije ZN-a pa se letos kaže tudi v tem, da so zdaj vse članice EU-ja pogodbenice te konvencije, je spomnila.