Informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik bo petletni mandat potekel 15. julija. Foto: BoBo

Informacijskega pooblaščenca na predlog predsednika republike imenuje DZ. Vendar ob oblikovanju predloga kandidata predsedniku republike ni treba objaviti javnega poziva. Predsednik Pahor se je kljub temu odločil, "da z objavo javnega poziva omogoči čim širšemu krogu posameznikov in organizacij kandidirati oziroma podati predloge možnih kandidatov za informacijskega pooblaščenca".

Kandidature oz. predlogi za možne kandidate morajo prispeti na naslov urada predsednika do 25. aprila. Ob tem so v predsednikovem uradu napovedali, da se bo predsednik pri oblikovanju predloga za DZ najprej odločal med prijavljenimi oz. predlaganimi kandidati, lahko pa v imenovanje predlaga tudi drugega kandidata.

Za informacijskega pooblaščenca je lahko imenovana oseba, ki je slovenski državljan, ima univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora.

Informacijski pooblaščenec je imenovan za pet let in je lahko še enkrat imenovan.

Iskanje namestnika predsednika KPK-ja

Predsednik Pahor je podpisal tudi ponovni javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Sedanjemu namestniku predsednika KPK-ja Igorju Lambergarju se bo namreč mandat iztekel 16. junija.

Pahor po prvem javnem pozivu ni imenoval namestnika predsednika KPK-ja, saj je izbirna komisija ugotovila, da edina prijavljena kandidatka v svoji kandidaturi ni izkazala izpolnjevanja formalnih pogojev, ki jih določa drugi odstavek 7. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Namestnika predsednika KPK-ja imenuje predsednik republike lahko zgolj izmed kandidatov, ki mu jih posreduje izbirna komisija. Pahor je sicer že večkrat opozoril na nujnost spremembe tega postopka, saj meni, da je premalo transparenten. Izbirna komisija ima namreč pri izbiri kandidatov veliko moč, ne pa tudi temu ustrezne odgovornosti. Novi namestnik predsednika KPK bo imenovan za celotni petletni mandat.

V izbirni komisiji sedijo Ivan Hršak (kot predstavnik DZ), Benjamin Flander (vlada), Jana Petrič (Sodni svet), Helena Kamnar (Uradniški svet) in Erik Brecelj (CNVOS).