Foto:
Foto:

To je na letni konferenci sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides dejal njegov predsednik Konrad Kuštrin.

Če bo tako tudi pri urejanju plačnih razmerij v javnem sektorju in bodo zdravnike na plačni lestvici uvrstili, kamor po njihovem mnenju ne sodijo, bodo razmislili o izstopu iz javnega sektorja.

V tem primeru razmišljajo o organizaciji t. i. skupinskih zdravniških praks, kar po Kuštrinovih besedah pomeni najprej kolektivne odpovedi, ustanovitev omenjenih praks in nato pogajanja za prodajo intelektualnega potenciala oz. znanja neposredno javnim zdravstvenim zavodom. Kot je še dodal Kuštrin, bi takšen korak v vsakem primeru pomenil hudo destabilizacijo zdravstvenega sistema, prav tako pa bi lahko zamajal celotni javni sektor, če bi jih posnemali še drugi.

Bela knjiga ostaja na ravni idej
Kuštrin je ocenil tudi belo knjigo zdravstvene reforme, v kateri naj bi bilo veliko dobrih idej in želja, bolj malo pa oprijemljivega. Predvsem pogreša najpomembnejše za bolnike - opredelitev pravic, ki jih bo krilo obvezno zdravstveno zavarovanje.

Še o izbiranju direktorja KC-ja
Rasta Rakar, ki se poslavlja kot vodja sindikata v ljubljanskem Kliničnem centru, pa je opozorila na postopek izbiranja novega generalnega direktorja KC-ja. Vpliva na izbiro novega direktorja zdravniki sicer nimajo, so se pa že pogovarjali o tem, da bi svoje nestrinjanje z izbiro politike, če bo ta upoštevala samo politično primernost kandidata, pokazali s kratkotrajno, dveurno prekinitvijo dela in zborom zdravnikov.