Slovenska vojska, ki se spoprijema z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem, bo zaradi rezervistov še naprej lahko izvajala nespremenjen obseg nalog. Foto: BoBo
Slovenska vojska, ki se spoprijema z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem, bo zaradi rezervistov še naprej lahko izvajala nespremenjen obseg nalog. Foto: BoBo

Na usposabljanje je bilo vpoklicanih skupno 691 pripadnikov Slovenske vojske, od tega se jih je odzvalo 526. Med enotedenskim usposabljanjem so se med drugim seznanili s splošnimi vojaškimi predpisi in kodeksom vojaške etike, obnovili osnove preživetja in delovanja na bojišču ter obnovili postopke varovanja objektov.

Izvedli so usposabljanja za namenske naloge, kot so varovanje vojaških objektov, opravili test rokovanja z orožjem in predpisana streljanja ter se usposobili za delovanje na bojišču. Usposabljanje so končali s preverjanjem.

Nov vpoklic že junija
Kot so pojasnili v Slovenski vojski, so za opravljanje dolžnosti v maju vpoklicali 303 pripadnike, od tega jih je v četrtek enomesečno delo začelo 291. Vpoklic načrtujejo tudi za junij, kolikšnega, pa za zdaj še ne vedo.

V času vpoklica bodo pripadniki pogodbene rezerve izvajali naloge podpore, vzdrževanja, varovanja objektov in sodelovali pri drugih vojaških nalogah, za katere so usposobljeni. Tako bo lahko Slovenska vojska, ki se spoprijema z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem, še naprej izvajala nespremenjen obseg nalog, ki izhajajo iz predpisov na obrambnem področju, navajajo v Slovenski vojski.

Kot je še sporočila Slovenska vojska, bo 42 odstotkov vpoklicanih delo opravljalo v 1. brigadi, 43 odstotkov v 72. brigadi, 11 odstotkov v logistični brigadi in štirje odstotki v enoti za komunikacijsko-informacijske sisteme.