"Poklicni vojaki se prostovoljno odločijo za opravljanje vojaške službe, pri čemer so seznanjeni s pogoji zaposlitve, dela in življenja v vojski ter tudi s tem, da je to zaposlitev za določen čas," so dejali na ministrstvu za obrambo. Foto: BoBo/Bobo

V Sindikatu vojakov Slovenije so namreč zapisali, da se pravica vojakov do razporeditve na ustrezna dela na ministrstvu ali v drugem državnem organu, ko dopolnijo starost 45 let, ne izvaja. Ministrstvo za obrambo pa je odvrnilo, da za vojake po 45. letu izvajajo vrsto dejavnosti, težave pri prezaposlovanju pa nameravajo rešiti z novim zakonom o službi v Slovenski vojski. V skladu z zdajšnjim zakonom pa po trditvah MORS-a izvajajo individualne priprave za odhod iz vojaške službe in uveljavitev pravic, ki jih ima vojak ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi starostne omejitve.

Težava pri prerazporejanju v druge državne organe naj bi bila sicer v 71. členu zakona o javnih uslužbencih, ki prepoveduje prerazporejanje javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas, na delovna mesta za nedoločen čas brez javne objave. Predlog zakona o službi v SV pa je to problematiko reševal, a je v obstal v prvi obravnavi v državnozborski proceduri, so še dodali na ministrstvu.

Vojakove pravice po 45. letu
Že leto pred dopolnjenim 45. letom ministrstvo vojaka pokliče na informativni pogovor, na katerem ga seznani s pravicami, ki jih ima ob odhodu iz vojske. MORS vojakom išče možnost prerazporeditve znotraj ministrstva in državne uprave, a vsem zaposlitve ni mogoče najti. Klub temu vojaku ob odhodu iz SV pripada pravica do usposabljanja za civilni poklic, pokritje prispevkov delodajalcu ali enkratni znesek sredstev. Vsakemu vojaku, ki se mu ni moglo zagotoviti ustrezno delovno mesto, pripada tudi odpravnina.

Vojaki so na informativnih pogovorih seznanjeni tudi z možnostmi zaposlitve zunaj državne uprave, pri čemer jim pristojni organ pomaga pri vzpostavitvi stika z zavodom za zaposlovanje oziroma morebitnimi delodajalci. Kot so pojasnili na ministrstvu, so navezali več stikov z delodajalci po Sloveniji, da bi vojakom že na informativnem pogovoru lahko ponudili možnosti izbire novega delodajalca.