Foto: TV Slovenija, zajem zaslona
Foto: TV Slovenija, zajem zaslona

"Upravne enote, ki so neposreden stik države z državljani, so neenake, tako po bremenih kot tudi po načinih dela. Ministrstvo bo zato pristopilo k spremembam, katerih glavni cilj bo doseči večjo fleksibilnost zagotavljanja upravnih storitev tam, kjer bi se za te izkazovale največje potrebe," so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Koordinacijsko skupino poleg predstavnikov omenjenega ministrstva sestavlja 13 načelnikov in načelnic oziroma vršilcev dolžnosti načelnikov in načelnic, ki predstavljajo 12 regionalnih skupin območnih upravnih enot, skupaj z območjem Upravne enote Ljubljana, ki je dodano kot posebno specifično območje.

Na delovnem srečanju je ministrica članom in članicam koordinacijske skupine predstavila scenarije izhodišč za reorganizacijo upravnih enot, ki jih obravnava tudi strokovni svet za trajnostni razvoj javne uprave v okviru delovne skupine za reorganizacijo upravnih enot, katere delo se bo po napovedih končalo najpozneje jeseni.

Trenutno je najbolj pereče področje pridobivanje delovnih dovoljenj za tujce. Foto: Twitter/Ministrstvo za javno upravo
Trenutno je najbolj pereče področje pridobivanje delovnih dovoljenj za tujce. Foto: Twitter/Ministrstvo za javno upravo

Upravna središča in izpostave

Kot je za TV Slovenija poročala Tadeja Anžlovar, natančnih ukrepov za reorganizacijo še ni, nekatere pa je ministrica le nakazala. Upravne enote bi bile razdeljene na upravna središča, ki bi reševala preproste zadeve, to so izdaja osebne izkaznice, vozniškega dovoljenja in prijava prebivališča, in izpostave, ki bi bile specializirane za zahtevnejše postopke, na primer za dovoljenja za prebivanje in delo ter gradbena dovoljenja.

Ministrica zagovarja odpravo krajevne pristojnosti, a to se še ne bo zgodilo tako kmalu. Je pa krajevna pristojnost že odpravljena pri reševanju zadev, to pomeni, da vlogo sprejme pristojna upravna enota, reši pa jo lahko katera druga, če je prva ne bi mogla rešiti v roku. Postopke bi skrajšali, pri dovoljenjih za tujce je cilj 60 dni od vloge do izdaje. Prišla je tudi pobuda za usposabljanje uslužbencev upravnih enot. Nujni sta digitalizacija in posodobitev upravnih procesov.

Trenutno je najbolj pereče področje pridobivanje delovnih dovoljenj za tujce

V razpravi so sodelujoči obravnavali več odprtih težav in iskali stične točke rešitev. Med drugim je bila po navedbah ministrstva podana pobuda za organizacijo regijskih usposabljanj med uslužbenci upravnih enot na različnih področjih, začenši s področjem pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce, ki je trenutno najbolj pereče.

Kot so po seji sporočili z ministrstva, je ena od prioritetnih nalog vlade zagotoviti za vse prebivalce Slovenije boljše in hitrejše storitve državne in javne uprave, zato je reorganizacija upravnih enot eden izmed ključnih ciljev pri realizaciji te naloge.

V okviru strokovnega sveta za trajnostni razvoj javne uprave, ki deluje na treh področjih in je posvetovalno telo ministrice pri pripravi reform javne uprave, ima pomembno vlogo tudi delovna skupina na področju reorganizacije upravnih enot za bolj kakovostne javne storitve, usmerjene v uporabnike v sinergiji z lokalno samoupravo. "Njen cilj sta racionalizacija in optimizacija področja dela na upravnih enotah na način, da bodo javne storitve bolj kakovostne, usmerjene v uporabnike v sinergiji z lokalno samoupravo," izpostavljajo na ministrstvu.

Prve jasne rešitve lahko pričakujemo jeseni, njihovo uresničitev pa v prihodnjem letu.

Kakšna bo reorganizacija upravnih enot?