Foto: BoBo
Foto: BoBo

Vlada napoveduje, da bo ukrep prenosa krajevne pristojnosti za uporabnike storitev pomenil hitrejše reševanje zadev in manjše zaostanke. To je še posebej problem v večjih upravnih enotah v regionalnih, urbanih, gospodarskih in univerzitetnih središčih.

Sorodna novica Posodobitev javne uprave – reorganizacija upravnih enot in digitalizacija poslovanja

Ukrep zasleduje javni interes, nadaljujejo na Ukomu. Gre za zagotavljanje zakonitega postopanja upravnih organov, učinkovitosti upravne oblasti in preprečevanje škode, natančneje, nastanka odškodninske odgovornosti države zaradi neopravljenih ali nepravočasno opravljenih ravnanj državnih organov.

Še ena sprememba: med naslove za vročanje se bo lahko – v primeru sprejetja novele – uvrstil tudi elektronski naslov, in sicer v okviru evidence dokumentarnega gradiva.

Potezo je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik napovedala sredi januarja na seji strateškega sveta za trajnostni razvoj javne uprave.

"Tu bomo pod določenimi pogoji odpravljali krajevno pristojnost, bomo pa tudi naslovili kar nekaj administrativnih obremenitev, za katere smo zaznali, da jih lahko brez nekega prevelikega tveganja naslovimo in tudi s tem pohitrimo postopke," je takrat dejala in dodala, da v prihodnjih mesecih pričakuje določene izboljšave tudi na najbolj obremenjenih upravnih enotah. Ob tem razmišljajo tudi o različnih možnostih reorganizacije upravnih enot.