Na GPU-ju pravijo, da za zdaj še niso ugotovili, da bi t. i. Štajerska varda pri svojih dejavnostih uporabljala orožje, ki je opredeljeno v zakonu o orožju. Foto: Reuters
Na GPU-ju pravijo, da za zdaj še niso ugotovili, da bi t. i. Štajerska varda pri svojih dejavnostih uporabljala orožje, ki je opredeljeno v zakonu o orožju. Foto: Reuters

Razkazovanje in domnevno urjenje t. i. Štajerske varde v krajih ob hrvaški meji sta povzročili, kot kaže, spremembe oz. dodatke zakona o nadzoru državne meje in zakona o javnem redu in miru, saj je vlada na torkovi dopisni seji potrdila predloga novel omenjenih zakonov.

Policija pa je pretekli konec prvič posredovala pri urjenju uniformiranih pripadnikov in pripadnic varde, ki jim poveljuje predsednik neparlamentarne stranke Gibanje zedinjena Slovenija Andrej Šiško. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so sedmim osebam zasegli orožje oziroma predmete, podobne orožju, in jih poslali v analizo, kjer bo opravljena kategorizacija orožja, ter naznanili, da bodo ob morebitnih ugotovljenih kršitvah zoper kršilce uvedli prekrškovni postopek.

Šiško in njegova varda so že večkrat "oboroženi" nastopali v javnosti, vendar so ob tem poudarjali, da gre pri njihovi oborožitvi zgolj za imitacije pravega orožja. Policija pa je bila pretekli teden, predvsem na družbenih omrežjih, predmet posmeha, češ da je zaplenila igrače, ki jih bo zdaj analizirala.

Replike orožja, dekorativno orožje in druga orožju podobna oprema se ne štejejo za orožje. Nošenje, posest in razkazovanje navedenih predmetov ni prekršek, vse dokler takšno početje nekoga ne vznemirja ali pri njem vzbuja občutek ogroženosti, kar določa zakon o varstvu javnega reda in miru. Seveda to področje deloma ureja tudi zakon o javnih zbiranjih. Če se taki predmeti nosijo izključno za potrebe npr. proslave (to bo razvidno iz programa proslave in dovoljenja pristojnega organa, če gre za javno zbiranje, za katero si je treba pridobiti dovoljenje), za nošenje ni potrebno posebno dovoljenje. Smiselni so nošenje, uporaba in razkazovanje npr. v gledaliških predstavah.
GPU o nošenju replik orožja v javnosti

Toda že obstoječa zakonodaja sankcionira javno šopirjenje z igračami, ki so replike pravega orožja, če se s tem povzroča nelagodnost ljudem v njihovi okolici. Čeprav so sredi novembra uniformirani pripadniki Štajerske varde z orožjem rokah ob hrvaški meji pozirali domačim in tujim medijem ter jih je pri domnevnem varovanju državne meje opazovala policija, je bila v soboto prvič izvedena neka policijska intervencija glede javnih nastopov varde.

Tudi igrače lahko vznemirjajo javnost

Medtem ko zakon o orožju določa ravnanje z orožjem glede na kategorijo, v katero spada, pa t. i. dekorativno orožje, imitacije orožja in trajno onesposobljeno orožje ne spadajo v okvir orožarskega zakona. Kot tako se sicer lahko nosi in uporablja v gledališčih, na proslavah in drugih prireditvah, vendar ne sme vznemirjati javnosti.

11. člen zakon o javnem redu in miru namreč določa, da "kdor na javnem kraju nosi, razkazuje ali uporablja dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, ki je namenjeno za alarm, signaliziranje ali druge predmete, ki so po videzu podobni orožju, in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 50.000 tolarjev", kar zdaj znaša nekaj manj kot 210 evrov.

Za ukrepanje policija potrebuje prijavo

"Da lahko govorimo o prekršku, morajo biti podani vsi elementi neke kršitve. Navedeno pomeni, da je eden izmed elementov, ki mora biti podan ob tovrstnih dejavnostih, tudi povzročitev vznemirjenja ali občutka ogroženosti pri posamezniku. Če posameznik ni vznemirjen ali se ne počuti ogroženega, niso izpolnjeni elementi prekrška. Posledično policija doslej še ni bila obveščena, da bi nekega posameznika navedeno početje (nošenje imitacije orožja) vznemirjalo ali pri njem vzbujajo občutek ogroženosti," so za MMC na Generalni policijski upravi pojasnili, zakaj v preteklih tednih policija še ni posredovala proti uniformirancem, ki so v javnosti nastopali z orožjem.

Kazni za vznemirjanje javnosti z replikami orožja se bodo, če bodo sprejeti vladni predlogi, povišale skoraj za desetkrat.  Foto: Reuters
Kazni za vznemirjanje javnosti z replikami orožja se bodo, če bodo sprejeti vladni predlogi, povišale skoraj za desetkrat. Foto: Reuters

Kakšne sankcije se napovedujejo vardam, vaškim stražarjem …?

Vlada je na torkovi dopisni seji sprejela noveli zakona o varstvu javnega reda in miru ter zakona o nadzoru državne meje. V obrazložitvi je zapisala, da je treba zakonsko področje nadgraditi s kaznivostjo določenih ravnanj, da bo policija lahko učinkovito izvajala svoje zakonsko določene dolžnosti oziroma nalogo varovanja državne meje.

"Varovanje državne meje je v izključni pristojnosti policije. T. i. varde in vaške straže pa napovedujejo oziroma skušajo posegati v pristojnost in naloge policije, ovirajo njeno delo, v delu javnosti pa povzročajo vznemirjenost in strah," pojasnjujejo v vladnem uradu za komuniciranje Ukom.

Tako naj bi bili sankcionirani posamezniki ali skupine, ki nadzorujejo državno mejo na način, ki je enak ali podoben oblikam opravljanja policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje ali pa pri tem ovirajo policijo. Predlagana globa za posameznika je najmanj 1.000 evrov, če posameznik stori dejanje v skupini, pa najmanj 1.500 evrov.

Z novelo zakona o varstvu javnega reda in miru pa naj bi bilo ostreje sankcionirano nošenje replik orožja v javnosti oz. bo dekorativno orožje ali imitacije pravega orožja "prepovedano nositi, razkazovati ali uporabljati tako, da se vzbuja videz, da se izvajajo naloge uradnih ali vojaških oseb". "Izjema velja, če se navedeni predmeti uporabljajo kot rekvizit nastopajočih na prireditvah, katerih del programa je nošenje, razkazovanje ali uporaba orožja ali predmetov iz drugega odstavka in so organizirane v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja."

Za kršitev je predvidena globa od 500 do 1.000 evrov za posameznika. Če je dejanje storjeno v skupini, pa se posameznik kaznuje z globo od 1.000 do 2.000 evrov.

Po vladnem predlogu bi bili sankcionirani posamezniki ali skupine, ki nadzorujejo državno mejo na način, ki je enak ali podoben oblikam opravljanja policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje. Foto: Reuters
Po vladnem predlogu bi bili sankcionirani posamezniki ali skupine, ki nadzorujejo državno mejo na način, ki je enak ali podoben oblikam opravljanja policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje. Foto: Reuters

Nošenje uniforme bo lahko sankcionirano

Vlada predlagala nov prekršek, in sicer glede uporabe maskirnih oblačil, uniform ali oblačil, podobnih uniformi uradnih ali vojaških oseb. Njihovo nošenje bi bilo sankcionirano, če posameznik vzbuja videz, da izvaja naloge uradnih ali vojaških oseb.

Omejitev ne velja, če se maskirna oblačila, uniforma ali oblačila, podobna uniformi uradnih ali vojaških oseb, nosijo kot rekvizit nastopajočih na prireditvah, katerih del programa je nošenje oblačil ali uniform in so organizirane v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja, so še zapisali v Ukomu. Globe pa so enake kot za imitacije orožja, od 500 do 1.000 evrov. Če pa gre za skupine, pa posameznike čaka globa od 1.000 do 2.000 evrov.

Država zaostrila pregon vaških straž