Računsko sodišče je že spisalo obtožne predloge, ki jih bo še ta mesec junija posredovalo ljubljanskemu okrajnemu sodišču za kar 11 od 12 revidiranih strank, je potrdil predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, ki je dejal, da so obtožni predlogi
Računsko sodišče je že spisalo obtožne predloge, ki jih bo še ta mesec junija posredovalo ljubljanskemu okrajnemu sodišču za kar 11 od 12 revidiranih strank, je potrdil predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, ki je dejal, da so obtožni predlogi "praktično vloženi". Foto: BoBo

Računsko sodišče je pred slabim mesecem, prvič po spremembah zakona o političnih strankah, objavilo revizijska poročila o pravilnosti poslovanja političnih strank, ki so imele leta 2014 poslance v DZ-ju. Od 12 revidiranih strank sta tedaj pozitivno mnenje za poslovanje v letu 2014 dobila le ZaAB in zunajparlamentarna stranka SLS, ostale pa so zaradi različnih kršitev dobile mnenje s pridržkom.

Revizorji so tedaj preverjali skladnost poslovanja strank z zakonom o političnih strankah ter z zakonom o volilni in referendumski kampanji. Pri strankah so ugotovili različne kršitve. Stranke so tako dobivale prispevke pravnih oseb, napačno prenašale sredstva med računi, prejemale nedovoljena posojila ali niso razkrile vseh prispevkov fizičnih oseb, ki presegajo višino povprečne plače.

Obtožni predlogi praktično vloženi
Računsko sodišče je že spisalo obtožne predloge, ki jih bo še junija posredovalo ljubljanskemu okrajnemu sodišču za kar 11 od 12 revidiranih strank, je potrdil predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, ki je dejal, da so obtožni predlogi "praktično vloženi".

Dodal je še, da so to morali storiti, ker je to zakonska obveznost in Računsko sodišče nima možnosti lastne presoje, ali so za vložitev obtožnih predlogov pogoji izpolnjeni ali ne. Prav tako po njegovem mnenju verjetno tudi ljubljansko okrajno sodišče, ki je pristojno za odločanje o prekrških na tem področju, nima izbire in bo moralo izreči globe, četudi najnižje zagrožene.

Po Veselovih besedah so kazni za nekatere prekrške velikanske, zakonodaja pa je neživljenjska, na kar so opozorili tudi že ob izdaji revizijskih poročil. Zato je Vesel že tedaj državnemu zboru posredoval predloge za potrebne spremembe zakona o političnih strankah ter zakona o volilni in referendumski kampanji. Vesel meni, da bo zdaj hitro prišlo do ukrepanja, saj bodo izrečene globe "zelo razburile slovensko politično sceno".

Kazni od 4.200 do 21.000 evrov
Novela zakona o političnih strankah iz leta 2013 je precej zaostrila pravila na področju financiranja političnih strank. Med drugim je novela kot novost prinesla popolno prepoved donacij od pravnih oseb ter uvedla višje globe za prekrške, ki znašajo od 4.200 do 21.000 evrov.