Foto: Reuters
Foto: Reuters

Ne glede na to, ali je pogodba sklenjena za polni ali krajši delovni čas, znaša v posameznem koledarskem letu celotni minimalni letni dopust najmanj štiri tedne. Junija pa zaposleni običajno koristijo še zadnje dni dopusta, ki so ga prenesli iz lanskega leta. A pravnica Nina Scortegagna Kavčnik pojasni, da pri tem ne gre za samoumevno pravico, temveč za dogovor. Delodajalec lahko to obdobje omeji ali pa ga sploh ne dovoli.

"To pomeni, da lahko v internem aktu o letnem dopustu delodajalec zapiše, da morajo letni dopust delavci izkoristiti v tekočem letu ter da prenosa v naslednje leto ni. Ali pa določi, da v naslednje leto delavci lahko prenesejo le na primer pet dni neizrabljenega dopusta in da mora biti ta izrabljen do konca marca. Ta pravila postavlja delodajalec."

Drugačna so pravila za delavce, ki so bili zaradi bolezni, porodniškega dopusta ali dopusta za otroka v letu, ko jim je bil dopust odmerjen, odsotni dlje časa. Takrat se izraba dopusta podaljša. "Če je delavcu na primer ostal neizrabljen dopust iz leta 2022, ker je bil takrat na daljšem bolniškem staležu, lahko ta neizrabljen dopust porabi do 31. marca 2024," pojasni Scortegagna Kavčnik.

Za zaposlene so najbolj zanimivi termini dopusta med prazniki. Kaj storiti, če je povpraševanje po tem terminu preveliko? "Najbolje je izdelati načrt dopustov in se ga nato držati. V praksi je dobro, da delavci rotirajo v terminih teh dopustov po sistemu letos gredo eni, prihodnje leto pa drugi."

Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni dopusta v času šolskih počitnic. Sicer pa velja pravilo, da se letni dopust porabi v dogovoru med delavcem in delodajalcem.