Slavnostna govornica Urša Klakočar Zupančič med nagovorom. Foto: Zajem zaslona
Slavnostna govornica Urša Klakočar Zupančič med nagovorom. Foto: Zajem zaslona

To je prvi slovenski parlament, ki je sprejel vrsto aktov o ureditvi takratne povojne države. Zasedal je v stavbi in v dvorani, ki stoji še danes in je državni kulturni spomenik, je za TV Slovenija poročala Petra Držaj.

"Slovenke in Slovenci moramo biti ponosni na svojo zgodovino in sprejemati vse plati zgodovine, predvsem pa se spominjati državotvornih dogodkov. Ta dogodek gotovo mora biti eden pomembnejših državotvornih dogodkov, ki je potem vodil tudi, sicer dosti pozneje, v nastanek samostojne države," je v Kulturnem domu Črnomelj dejala slavnostna govornica predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič.

Zbrane je nagovoril tudi črnomaljski župan Andrej Kavšek, v kulturnem programu pa so med drugim nastopili gledališka skupina Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Godba Črnomelj, Maja Sever iz SNG-ja Drama Ljubljana in Pero Lovšin.

Zahteva po združitvi Slovencev z drugimi jugoslovanskimi narodi

Proslava je del širšega programa dogodkov, s katerimi nameravajo v Črnomlju letos počastiti 80. obletnico zasedanja Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta. Mineva namreč 80 let, odkar je v prostorih nekdanjega sokolskega doma, današnjega Kulturnega doma Črnomelj, potekalo prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta.

Od 1. do 3. oktobra 1943 je namreč v Kočevju zasedal Zbor odposlancev slovenskega naroda. Izvolil je 120-članski Slovenski narodnoosvobodilni odbor, ki je postal vrhovni predstavniški in zakonodajni organ Slovencev v osvobodilnem boju.

Odbor je prvič zasedal 19. in 20. februarja 1944 v Črnomlju, kjer se je tudi preimenoval v Slovenski narodnoosvobodilni svet. Sprejel je deklaracijo o združitvi Slovencev z drugimi narodi Jugoslavije "po načelih narodne enakopravnosti ... svobodno, po svoji lastni volji, na temelju pravice slehernega naroda do samoodločbe, vključno s pravico odcepitve", je zapisano na spletni strani Pokrajinskega muzeja Kočevje.

80 let od seje prvega slovenskega parlamenta