Marku Jakliču je ljubljanska ekonomska fakulteta odvzela magistrski naziv. Foto: BoBo
Marku Jakliču je ljubljanska ekonomska fakulteta odvzela magistrski naziv. Foto: BoBo
Aleš Čerin
Aleš Čerin je protikorupcijski komisiji posredoval lastno stališče do odvzema magistrskega naziva Marku Jakliču in morebitne škode zavodu Lekarna Ljubljana. Foto: MMC RTV SLO
Mojca Kucler Dolinar
Mojca Kucler Dolinar meni, da je bilo ponovno imenovanje Jakliča škodljivo za ugled LL-ja. Foto: BoBo
Miha Jazbinšek
Miha Jazbinšek je prepričan, da Čerinov odziv zlorablja odnos komisije. Foto: MMC RTV SLO
MOL podpira Jakliča

Komisija za preprečevanje korupcije je zahtevala, da se mestni svet občine Ljubljana in svet Lekarne Ljubljana opredelita do odločitve senata Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki je direktorju zavoda Lekarna Ljubljana, imenovanemu že za drugi mandat, zaradi plagiatorstva odvzela magistrski naziv. V komisiji namreč menijo, da bi lahko to škodilo ugledu zavoda.

MOL: Ni treba, da odgovor potrjujejo svetniki
Medtem ko je svet lekarne odgovoril že pretekli teden, se je pod odgovor MOL-a podpisal le začasni župan Aleš Čerin, z občine pa so sporočili, da "ni nobene potrebe", da bi odgovor potrdil tudi mestni svet.

Komisija je pregledala dopis in ugotovila, da "ne gre za stališče mestnega sveta, temveč za stališče omenjenega podžupana". Do vsebine se bo komisija opredelila, ko bo dogovor podrobno preučila, so še sporočili.

V mestnem svetu niso odločali
MOL je sicer konec januarja dejal, da zavod ni izgubil ugleda, o čemer naj bi med drugim pričalo "povečanje števila imetnikov kartic zvestobe". Nekateri mestni svetniki so želeli temo načeti na zadnji seji mestnega sveta, a sta predlagatelja iz svetniških skupin SDS-a in NSi-ja predlog po razpravi ob začetku seje umaknila zaradi predlaganega sklepa.
Začasni župan Aleš Čerin je namreč predlagal amandma, po katerem bi svetniki potrdili sklep, da škodljivih posledic ni mogoče opredeliti. Zaradi sestave mestnega sveta bi bil sklep zagotovo izglasovan, zato so predlagatelji predlog umaknili.
Mestna opozicija kritična do Čerinovega odziva
Iz svetniške skupine SDS-a so sporočili, da so ob pozivu protikorupcijske komisije pričakovali, da bo mestna oblast upoštevala mnenje državne institucije. Po njihovem mnenju je Lista Zorana Jankovića s takšnim ravnanjem posredno dokazala, da je bilo ponovno imenovanje Jakliča na čelo Lekarne Ljubljana sporno.

Vodja ljubljanskih svetnikov NSi-ja Mojca Kucler Dolinar pa je dejala, da s Čerinovim odgovorom protikorupcijski komisiji ni seznanjena. Ob tem je poudarila, da s tem zahteva komisije še ni izpolnjena. V dopisu je namreč komisija pozvala svetnike, in ne Čerina, naj ocenijo škodljive posledice Jakličevega imenovanja.
Svetniki NSi-ja so zato komisiji poslali svoje stališče, kjer imenovanje Jakliča označujejo kot "škodljivo za ugled funkcije direktorja in tudi ugled javnega zavoda kot takega", je dejala Kucler Dolinarjeva.
Mestni svetnik Zelenih Slovenije Miha Jazbinšek pa je mnenja, da je takšno Čerinovo ravnanje zloraba odnosa do komisije. Ob tem pa se mu zdi, da se je Čerin v svojem odgovoru verjetno izgovoril na dogajanje na zadnji seji ljubljanskega mestnega sveta, umik zahteve SDS-a in NSi-ja po razpravi pa je po Jazbinškovem mnenju pomenil "vodo na mlin Čerinu".
Čerin: Nimamo podlage za opredelitev
Danes se je odzval tudi Čerin. V dopisu ugotavlja, da komisija lahko šele po izdelavi načelnega mnenja ali ugotovitve pozove pristojne organe k opredelitvi, kar pa konkretni poziv ni.
Ob tem dodaja, da zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ne opredeljuje postopka, kriterijev ali izhodišč za opredelitev in oceno škodljivih posledic niti to ne izhaja iz poziva komisije.
"Menimo namreč, da brez primerne podlage ali izhodišč takšne opredelitve in ocene ni možno objektivno podati," je zapisal Čerin v dopisu komisiji. V konkretnem primeru škode tudi ne morejo oceniti in opredeliti na podlagi načrta integritete, ki ga je sprejel MOL, meni Čerin. Načrt se namreč uporablja le za zaposlene ter funkcionarje v MOL-u, in ne za zaposlene v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina, pravi.

Pavšalna opredelitev in ocena škodljivih posledic brez vsakršne podlage, kriterijev ter predpisanih postopkov namreč po njegovem mnenju predstavljata tako kršitev načela vladavine prava kot tudi načela pravne države.

MOL podpira Jakliča