Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Državni sekretar Luka Omladič trdi, da bodo informacijski sistem vzpostavili do konca aprila. Ob tem zavrača očitke, da ministrstvo ne komunicira z izvajalci, ki jih jezijo neznanke o izvajanju zakona.

Vstopni prag za dolgotrajno oskrbo je postavljen tako visoko, da bo polovica današnjih upravičencev iz sistema izpadla. Predsednica Skupnosti socialnih zavodov Valerija Lekić Poljšak pravi, da je v povezavi z zakonom veliko nejasnosti: "Na nek način smo v konfliktu, da govorimo, da nimamo jasnih meril za vse državljane Republike Slovenije in da danes ne vemo, za koliko državljanov Republike Slovenije, v kakšni obliki in intenziteti, bomo lahko to dolgotrajno oskrbo izvajali."

Državni sekretar Luka Omladič trdi, da bo sistem v letu 2027 prenesel 67 tisoč uporabnikov. Pravi, da bo v kratkem zaživel tudi zakon o kadrih, ki je sicer še vedno v vladnem usklajevanju, ob tem pa opozarja: "Delno se bomo morali odpreti za goste, za delavke in delavce iz tujine, zato jim bomo morali seveda še zagotoviti tudi dobre in dostojne pogoje bivanja."

Tatjana Milavec iz skupnosti centrov za socialno delo pa opozarja, da tudi prva pravica iz zakona še ni zaživela. Med 800 čakajočimi, ki želijo koristiti pravico do oskrbovalca družinskega člana, je veliko slabe volje zaradi nedelujočega informacijskega sistema.

"V tem delu je pomembno, da se ve, da za nazaj pravice ne bodo prejeli, ampak šele od sklenitve osebnega načrta," pravi Milavec, ki je poudarila, da je pogoj za sestavljanje tega osebnega načrta t. i. sistem primerljivih pravic, ki tako kot informacijski sistem ne deluje.

Oskrbovalec družinskega člana