Odprtje novega stanovanja v Celju se je udeležila tudi ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Foto: MDDSZEM
Odprtje novega stanovanja v Celju se je udeležila tudi ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Foto: MDDSZEM

Reševanja težav deložiranih družin so se lotili skupaj s humanitarnimi organizacijami, in sicer z Rdečim križem Slovenije, Slovensko karitas in Zvezo prijateljev mladine Slovenije ter Stanovanjskim skladom RS-ja, so pojasnili na ministrstvu.

Družine oz. posamezniki, ki so jih že deložirali, bodo sedaj lahko začasno nastanjeni v nezasedenih stanovanjih republiškega stanovanjskega sklada. Stanovanje v Celju je eno izmed 11, preostalih 10 stanovanj bo na voljo že v kratkem. Stanovanja je zagotovil stanovanjski sklad, opremila pa jih bo Lesnina.

Začasna nastanitev in celovita strokovna pomoč družinam, ki so bile prisilno izseljene iz neprofitnih najemnih stanovanj ali lastnih stanovanj, je tudi pilotni projekt, na podlagi katerega bo vlada pripravila nabor sistemskih rešitev za pomoč prisilno izseljenim posameznikom in družinam.

Omenjeno ministrstvo in humanitarne organizacije so 20. julija letos podpisale pismo o nameri za zagotavljanje materialne podpore in pomoči deložiranim družinam v Sloveniji. Rdeči križ Slovenije je v ta namen že odprl transakcijski račun, na katerem se zbira darovani denar, s katerim bodo družinam, vključenim v projekt, krili izdatke ali del izdatkov, povezanih s selitvijo, ter del stroškov najemnine in tekočih stroškov bivanja.