Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

Z novo ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Matejo Čalušić se je v Odmevih pogovarjala voditeljica Rosvita Pesek.


Slovenski kmet je v povprečju star 60 let. Obljubljate pomladitev slovenskih kmetij. Povejte tri ukrepe za pomladitev.

Ne govorimo ravno o obljubah, ampak o tem, kako vidim slovensko kmetijstvo. To so konkretno usmerjene finančne podpore, da lahko kandidirajo na razpisih, inovativnost, podkrepiti je treba znanje in obenem omogočiti lažji dostop do kmetijskih zemljišč, za kar trenutno ni ravno poskrbljeno.

Sorodna novica Mateja Čalušić prevzela posle na kmetijskem ministrstvu

So finance zagotovljene?

Preveriti moram na ministrstvu, ko bom ugotovila, kaj vse se je do zdaj naredilo in kaj bo treba še postoriti. Sicer pa je 56 milijonov evrov zagotovljenih za razpise. Če bodo sredstva potrebna v večji meri, jih bomo zagotovili.

Košarica živil se je osmešila, v njej so cene, ki jih običajni smrtniki na običajen dan v trgovinah ne najdemo. Boste to ukinili in denar za popis namenili drugam?

Košarica živil je dosegla svoj cilj, tako da je informirala ranljivejše skupine, da so se znali organizirati za svoje nakupe ob inflaciji in vsem, kar nas je pričakalo v preteklem letu. Za zdaj ostaja, spremenili se bodo protokoli popisa, to so na ministrstvu že napovedali. Zagotovo se bom s tem seznanila takoj, ko nastopim delovno mesto.

Kako je košarica dosegla svoj namen, če so v njej živila, ki jih navadni smrtniki na trgovskih policah ne najdemo po teh cenah?

To bomo preverili, pogovorili se bomo, kaj se je zgodilo in ali je bilo kar koli narobe popisano. Verjamem, da so to tudi že ugotovili in podali pojasnila na ministrstvo za kmetijstvo pred nastopom mojega mandata.

Pri odvzemu govedi s kmetije v Leskovcu pri Krškem je bilo storjenih veliko napak. Inšpektorat za javni sektor grozi uradni veterinarki z uvedbo disciplinskega postopka, hkrati je izločena iz vodenja konkretnega inšpekcijskega postopka. Boste podprli vrnitev živali na kmetijo?

Seznanila se bom z vsemi podatki, ki so na ministrstvu, s katerimi zdaj ne razpolagam. Ukrepali bomo, kot bo potrebno, glede na ugotovitve nepravilnosti v samem postopku. V tem trenutku tega ne morem komentirati.

Sorodna novica Kmetje prižgali kresove kot simbol "goreče želje po hitrih spremembah"

Pod novelo zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici ste se podpisali prvi, novela je že na ustavnem sodišču. Kako boste odreagirali, če se bo ustavno sodišče odzvalo in prepoznalo neustavnost?

Živimo v pravni državi in vemo, da moramo odločbe ustavnega sodišča upoštevati. Če bo presodilo, da je neustavna, bomo to seveda upoštevali.

Boste potegnili pri sebi kakšne konsekvence?

Ničesar ne bom potegnila, ampak bom upoštevala odločbo ustavnega sodišča. Namen novele zakona je jasen, torej da ne prihaja do navzkrižja in konflikta interesov. Videli bomo razplet ustavnega sodišča, pustimo se presenetiti.

Nekateri so videli v tem izrazito politično dejanje in napad na politike z desnega pola.

Absolutno ne.

Eno od varnostno občutljivih vprašanj je slovenska samooskrba. Najnižja je pri zelenjavi, niti tretjine tega, kar pojemo, ne pridelamo sami. Kako jo boste spodbudili?

Tega se zavedam. Na zaslišanju sem celostno odprla veliko področij, kar mi je bilo mogoče tudi očitano, češ kaj vse se bo rešilo. Ključni so izzivi podnebnih sprememb, da lahko kmetu pomagamo, da pridela zdravo in varno hrano in da dvignemo samooskrbo.

Omenili sva ravno zelenjavni agregat, imate v mislih kaj konkretnega, kako mu pomagati?

Finančne spodbude so povezane tudi z mladimi kmeti, ki se bodo vrnili na kmetijska zemljišča in kmetovali. Zaščiteni prostori, rastlinjaki, plastenjaki. Vemo, da moramo dandanes zaščititi pridelek. Pridelati varno hrano z vsemi podnebnimi izzivi je zelo težko, vsa ta vprašanja bomo naslovili, odprli in poiskali konkretne rešitve s strokovnjaki na ministrstvu in s kmetijskimi organizacijami.

Kakšne načrte ima nova kmetijska ministrica?