Pokojnine se vse od leta 2010 niso usklajevale v polni meri. Foto: BoBo
Pokojnine se vse od leta 2010 niso usklajevale v polni meri. Foto: BoBo

Predstavniki delodajalcev: Dušan Bavec, Marjan Mačkošek, Tatjana Čerin, Dori Silvija Gorenc, Jože Smole, Vera Aljančič Falež in Tomaž Bernik. Predstavniki sindikalnih zvez: Aljoša Čeč, Dorotej Čuček, Bojan Žvikart, Zdenko Lorber, Lučka Böhm, Lidija Jerkič in Nadja Götz. Predstavniki vlade so Miloš Pavlica, Mitja Žiher, Simona Poljanšek, Dragica Vrkič Kozlan, Bojana Cvahte, Valter Drozg in Gregor Škulj. Predstavniki upokojenskih zvez so Silva Koželj, Anka Tominšek in Branko Pintar, predstavnik Zveze delovnih invalidov Slovenije Dragutin Novak, Študentske organizacije Slovenije Aleksandar Spremo in delavcev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Katarina Kralj Marinček.

Člani sveta ZPIZ-a

Pokojnine se vse od leta 2010 niso usklajevale v polni meri, saj so njihovo rast omejevali interventni ukrepi, varčevalni zakon in proračunski dokumenti. Zavod bo za uskladitev namenil 108 milijonov evrov.

V aprilu je napovedana še 1,1-odstotna izredna uskladitev.

Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske, je približno 616.000, prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa približno 44.300.

Pokojninska reforma določa, da se uskladitev opravi pri izplačilu pokojnin za februar, in sicer za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače v preteklem letu v primerjavi z zneskom v letu prej ter za 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu v primerjavi z zneskom v letu prej. Letna nominalna rast povprečne plače je po statističnih podatkih znašala 2,7 odstotka, povprečna letna rast cen pa 1,4 odstotka, je povedal Anton Dobrina, vodja službe za razvoj in proučevanje na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Prvič med člani tudi študent
Svet ZPIZ-a se je sešel na ustanovni seji, s katero so začeli nov štiriletni mandat. Svet bo vodil Dušan Bavec iz vrst delodajalcev. Za njegovega namestnika pa so izvolili Aljošo Čeča iz vrst sindikatov.

Med 27 člani sveta je prvič tudi predstavnik Študentske organizacije Slovenija, saj dijaki in študenti v pokojninsko blagajno prispevajo 15,5 odstotka zaslužka od dela prek študentske napotnice.

Predstavniki delodajalcev: Dušan Bavec, Marjan Mačkošek, Tatjana Čerin, Dori Silvija Gorenc, Jože Smole, Vera Aljančič Falež in Tomaž Bernik. Predstavniki sindikalnih zvez: Aljoša Čeč, Dorotej Čuček, Bojan Žvikart, Zdenko Lorber, Lučka Böhm, Lidija Jerkič in Nadja Götz. Predstavniki vlade so Miloš Pavlica, Mitja Žiher, Simona Poljanšek, Dragica Vrkič Kozlan, Bojana Cvahte, Valter Drozg in Gregor Škulj. Predstavniki upokojenskih zvez so Silva Koželj, Anka Tominšek in Branko Pintar, predstavnik Zveze delovnih invalidov Slovenije Dragutin Novak, Študentske organizacije Slovenije Aleksandar Spremo in delavcev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Katarina Kralj Marinček.

Člani sveta ZPIZ-a
Že februarja višje pokojnine
Že februarja višje pokojnine