Po raziskavi inštituta za za ekonomska raziskovanja so bili upokojenci med letoma 2006 in 2014 v slabšem dohodkovnem položaju kot preostala populacija. Foto: BoBo
Po raziskavi inštituta za za ekonomska raziskovanja so bili upokojenci med letoma 2006 in 2014 v slabšem dohodkovnem položaju kot preostala populacija. Foto: BoBo

Svet se je pri oblikovanju sklepa opiral na raziskavo o gmotnem položaju upokojencev med letoma 2006 in 2014, ki jo je pripravil inštitut za ekonomska raziskovanja. Predstavnica inštituta Nataša Kump je ob tem dejala, da je bil delež upokojencev z dohodki pod mejo revščine najvišji leta 2011, ko je zajel 18,2 odstotka vseh upokojencev, leta 2014 pa je upadel na 15,4 odstotka.

Med upokojenci je bil delež resno materialno prikrajšanih v obdobju od leta 2006 do 2014 večji kot v celotni populaciji in je leta 2014 znašal več kot osem odstotkov, medtem ko je za celotno populacijo znašal približno 6,5 odstotka. Za samske moške med upokojenci je bil ta delež največji, in sicer skoraj 17-odstoten, za samske upokojenke pa 13,5-odstoten. Resna materialna prikrajšanost sicer pomeni, da so ljudje prikrajšani za vsaj štiri od devetih elementov, kot je denimo primerno ogrevano stanovanje ali barvna televizija.

Padec glede na povprečno plačo
Po njenih besedah je vse od leta 2000 očiten trend zniževanja razmerja med povprečno starostno pokojnino in povprečno neto plačo. Povprečna starostna pokojnina je leta 2000 znašala 75,3 odstotka povprečne neto plače, leta 2015 pa 60,2 odstotka, je dejala Nataša Kump.

Predstavniki sveta so zato prepričani, da bi morali imeti odločevalci pred očmi te podatke pri odločanju o novi pokojninski reformi. Predstavnica sindikatov v svetu Lučka Böhm pa je ob tem dejala, da je bil prenos varstvenega dodatka iz pokojninske v socialno zakonodajo "strel v koleno", saj se zanj zaradi novih pogojev, upokojenci več ne odločajo.

Podpora namestnikoma generalnega direktorja
Svet zavoda je v nadaljevanju seje soglašal z imenovanjem dozdajšnjih namestnikov generalnega direktorja zavoda Davida Klariča in Edmonda Pajka za namestnika tudi v naslednjem mandatu generalnega direktorja Marijana Papeža. Vlada je dala soglasje k imenovanju Papeža za generalnega direktorja zavoda za novi, že četrti štiriletni mandat na začetku aprila.

Na seji so sprejeli še predlog o razdelitvi sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov v letošnjem letu. Približno 164.000 evrov bodo razdelili med štiri upokojenske organizacije, približno 29.000 evrov pa bo dobila Zveza delovnih invalidov Slovenije.