Izolski župan Danilo Markočič pravi, da je zgodba glede afere Pivec zanj zaključena. Ob tem pa je Aleksandra Pivec napovedala upravni spor glede obremenjujočih ugotovitev KPK-ja, ki ji očita kršitev prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril. Foto: Radio Koper/Neva Zajc
Izolski župan Danilo Markočič pravi, da je zgodba glede afere Pivec zanj zaključena. Ob tem pa je Aleksandra Pivec napovedala upravni spor glede obremenjujočih ugotovitev KPK-ja, ki ji očita kršitev prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril. Foto: Radio Koper/Neva Zajc

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po razkritju, da je občina takratni ministrici za kmetijstvo Aleksandri Pivec in drugim osebam plačala nočitve v hotelu, želela vso korespondenco, dokumente za rezervacijo, fotokopije izdanih računov in dokazil o plačilu, z vsemi poimenskimi specifikacijami postavk. Glede urejanja rezervacije in nočitev za Pivčevo in njene družinske člane ni bilo mogoče utemeljiti ravnanja izolskega župana, ki bi bilo v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe in ki bi torej v tem smislu predstavljalo kršitev integritete. Zato je KPK postopek v tem delu ustavil.

A komisija pravi še, da ji je bilo v postopku obravnave posredovano pojasnilo občine, ki se ni ujemalo z dejstvi oziroma z resničnim stanjem. Zato je po nevedbah KPK-ja župan Danilo Markočič ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo. Kaj konkretno so jim z občine sporočili narobe, na KPK-ju ne želijo pojasniti.

Izolski župan meni, da so del odgovora, ki so jim ga posredovali poleti, vzeli iz konteksta. A ko mu je KPK ugotovitve posredoval, da bi se o njih izrekel, izjave Markočič ni podal. Na odločitev, da je v delu očitkov kršil Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, se ne namerava pritožiti, in kot pravi, je zanj zgodba zaključena. Ob tem pa je Aleksandra Pivec napovedala upravni spor glede obremenjujočih ugotovitev protikorupcijske komisije. Po mnenju te je kršila prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril.

Izolski župan ravnal v nasprotju z odgovornostjo uradne osebe