Kangler je po mnenju KPK-ja v času, ko je bil državni svetnik, deloval v nasprotju z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Foto: BoBo
Kangler je po mnenju KPK-ja v času, ko je bil državni svetnik, deloval v nasprotju z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Foto: BoBo

Franc Kangler, trenutno državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, je po mnenju Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) kršil člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki se nanašata na nasprotje interesov. To naj bi storil tudi z razpravo in obravnavo zahteve za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper njega.

Kot poroča časopis Dnevnik, je KPK že pred leti podal sistemsko načelno mnenje, da se morajo uradne osebe v podobnih primerih v celoti izločiti, in sicer tako iz odločanja kot tudi iz same obravnave. Kangler se je v postopku v državnem svetu izločil le iz odločanja, kot član komisije pa je o zahtevi, ki se je nanašala nanj, razpravljal.

Kangler in njegov zastopnik sta prepričana, da je s tem le opravljal funkcijo državnega svetnika, na katero je bil veljavno izvoljen. Opozarjata, da poslovnik državnega sveta izločitve ne predpisuje in da nasprotja interesov ni moglo biti, ker Kangler o zahtevi ni glasoval. Menita tudi, da ugotovitev KPK-ja Kanglerju odreka ustavne pravice, ki izhajajo iz njegove funkcije državnega svetnika, iz njegove pasivne volilne pravice (biti voljen), pa tudi iz njegove pravice do svobode izražanja. Po poročanju Dnevnika zato upravnemu sodišču predlagata, da ugotovitve KPK-ja s sodbo odpravi.