Foto: BoBo
Foto: BoBo

Senat KPK-ja je odločitev sprejel, potem ko je Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo javnega naročila za izvajanje storitve profesionalnih klicnih centrov za iskanje stikov epidemiološkega poizvedovanja glede novega koronavirusa, so v sporočilu za javnost navedli v protikorupcijski komisiji.

Komisija je sicer postopek ustavila, saj drugih kršitev iz svojih pristojnosti ni potrdila. Ker sta bili pogodbi že sklenjeni, Državna revizijska komisija ni imela možnosti postopka razveljaviti. Zato je KPK Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) predlagal, naj sproži postopke uveljavljanja ničnosti obeh pogodb, ki sta bili sklenjeni po nezakonitem postopku, oz. da po potrebi z izvajalcema sklene sporazum o skrajšanju trajanja pogodbe na način, da bo vzpostavljeno zakonito stanje.

Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pa je komisija ministrstvu za javno upravo podala priporočila za spremembe zakona o javnem naročanju in zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s katerimi bi se zagotovila večja preglednost in učinkovitejše pravno varstvo za zagovornike javnega interesa in zainteresirane subjekte.

Trenutna zakonska ureditev namreč ne omogoča učinkovitega pravnega varstva ne prvih ne drugih, saj lahko naročnik, ki javno naročilo izvede po postopku pogajanj brez predhodne objave, z izbranim ponudnikom sklene pogodbo takoj, ko sprejme odločitev o oddaji javnega naročila, neizbrani kandidati pa so o oddaji naročila seznanjeni pozneje, ko se pogodba že izvaja, zato postopka ni mogoče več razveljaviti oz. odpraviti kršitve.

Ob tem so v KPK-ju opozorili, da je bil lani postopek s pogajanji brez predhodne objave tretji najpogosteje uporabljeni postopek med javnimi naročili. Ob tem se je obseg teh naročil glede na vrednost v letu 2020 več kot podvojil glede na leto 2019. Še večji porast pa je zaznati pri uporabi tega postopka iz razloga nujnosti in nepredvidljivosti postopka. Primeri, kot je primer klicnega centra NIJZ, kažejo, da se ta postopek nekritično uporablja tudi, ko zanj ni zakonskih razlogov, so še dodali v KPK-ju.

NIJZ je za iskanje stikov avgusta najel mlado brežiško podjetje, posel pa je bil oddan brez predhodne objave javnega razpisa. Vrednost posla za šest mesecev je 1,86 milijona evrov brez DDV-ja oziroma skoraj 2,3 milijona evrov z davkom.