Napetostim med Borisom Štefanecem in Almo Sedlar ni videti konca. Foto: BoBo
Napetostim med Borisom Štefanecem in Almo Sedlar ni videti konca. Foto: BoBo

Zgodba sega v leto 2014, ko se je Sedlarjeva vrnila s službene poti iz Pariza in od tam prinesla denar, ki ga je prejela za kritje stroškov. Skupaj s strokovnim sodelavcem, ki se je prav tako vrnil s poti v tujini, sta denar izročila takratni finančnici Vesni Belec, v nasprotju s Sedlarjevo pa je strokovni sodelavec zahteval tudi potrdilo. A računovodkinja tega denarja ni nakazala na račun komisije. Revizija, ki jo je potem zahteval Štefanec, pa je preprosto ugotovila, da Sedlarjeva nima potrdila, da je vrnila denar, zato je Štefanec vložil zahtevek za izvršbo, ki ga je sodišče zavrglo, zato je v nadaljevanju vložil tožbo, zdaj pa očitno tudi ovadbo. Zjutraj so namreč Sedlarjevo obiskali kriminalisti in jo povabili na zaslišanje kot osumljenko.

"Kolikor je razvidno iz vabila, gre za postopek, v povezavi s katerim me KPK že toži, Štefanec je odprl postopek pred PKP-jem na lastno pobudo, zdaj me pa še ovaja. Ne vem, kaj še namerava narediti," je dejala Sedlarjeva.

Vsi ti manevri pa so posebej nenavadni, saj je Štefanec že na seji parlamentarne komisije potrdil, da je Sedlarjeva vrnila denar v računovodstvu, le da za to ni zahtevala potrdila. Da se je odločil za izvršbo in tožbo, pa naj bi bili krivi revizorji, ki se sklicujejo na dolžnost zaposlenih, da ob poslovanju z gotovino sami zagotavljajo sledljivost transakcij in samozaščitno zahtevajo vsa potrdila o prenosih. Na komisiji pa obstaja tudi uradni zaznamek, ki ga je napisala Breda Demšar Petretič in iz katerega jasno izhaja, da je finančnica potrdila, da je prejela denar od Sedlarjeve, a v poznejših komunikacijah, ko so odkrili njene nepravilnosti in zahtevali denar nazaj, o tem ni več želela govoriti.