Širok nabor ukrepov za pomoč ljudem

Minister za delo, družino in socialne zadeve je predstavil nekatere poglavitne ukrepe, ki so zajeti v drugem svežnju ukrepov, ki jih je pretekli teden sprejela vlada. Nov ukrep je tako začasno denarno nadomestilo zaradi izgube zaposlitve v času epidemije. Nekaterim se je namreč prekinila pogodba o delovnem razmerju zaradi epidemije ali pa se jim je prekinila v tem obdobju pogodba za zaposlitev določen čas in se jim ni podaljšala. Nadomestilo bo znašalo 513 evrov bruto oz. 400 evrov neto.

Vlada je omilila tudi pogoje za uveljavljanje nadomestila plače. Do državne pomoči so tako upravičeni delodajalci, ki jim bodo povprečni dohodki v letu 2020 primerjalno glede na 2019 padli za več kot 10 odstotkov (prej je bilo določenih 20 odstotkov). Med upravičence pa so vključene tudi humanitarne in invalidske organizacije.

Oprostitev plačila prispevkov

Razširjen je tudi krog upravičencev do oprostitve plačila prispevkov za vsa obvezna zavarovanja tudi za tiste samozaposlene, družbenike, kmete ali verske uslužbence, ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni tudi na drugih podlagah.

Samozaposleni, ki so zaposleni za štiri ure in dobivajo starševsko nadomestilo, bodo prav tako upravičeni do temeljnega dohodka in plačila prispevkov v sorazmernem deležu.

Zagotovljena so tudi sredstva za mesečni krizni dodatek za zaposlene v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih, v katerih je 12.000 delavcev, od tega 6.000 invalidov.

Enkratni solidarnostni dodatek za številne skupine

Enkratni solidarnostni dodatek od 130 do 300 evrov bodo prejeli izredni študenti, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in niso v delovnem razmerju ali samozaposleni, družbeniki ali kmetje. Prav tako ga bodo prejeli upravičenci do poklicnih pokojnin pod 700 evrov, družinski pomočniki, starši otrok s posebnimi potrebami, prejemniki starševskega nadomestila pod minimalno plačo, kmetje nad 65 let, veterani vojne za Slovenijo, ki imajo veteranski dodatek kot edini prejemek, trajno nezaposljivi invalidi, starši enega ali dveh otrok, ki prejemajo otroški dodatek (znašal bo 30 evrov za vsakega otroka), rejniki, vojni invalidi, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek.

"Trudimo se, da bi bili vsi solidarnostni dodatki čim prej izplačani. Za upokojence bo izplačan 30. aprila, preostali pa v prvi polovici maja," je dodal Cigler Kralj.

Vlogo za izplačilo solidarnostnega dodatka je oddalo že več kot 46.000 študentov. V okviru drugega protikoronskega svežnja pa vlada predlaga, da se enkratna pomoč 150 evrov nameni tudi izrednim študentom.

Brezposelni bodo lahko pomagali kmetom

"Brezposelnim in delavcem, ki so trenutno na čakanju, pa bo omogočen dodaten zaslužek v kmetijstvu. V tem času je veliko pomanjkanje delavcev za sezonska dela v kmetijstvu, sadjarjev, vinogradnikov, hmeljarjev … Z ministrstvom za kmetijstvo smo želeli čim bolj odgovoriti na te potrebe. Predlagali smo rešitev, da se omogoči napotitev delavcev na delo v kmetijstvu. Gre za prostovoljno napotitev, ki je mogoča za tiste, ki so na čakanju, ali pa za tiste, ki so v evidenci brezposelnih. Prejemnikom nadomestila za brezposelnost in drugih transferjev se s tem ne bodo zmanjšale pravice. Pri sezonskem delu pa bodo lahko zaslužili dodatnih 400 evrov," je še pojasnil minister za delo.