Legionelo so inšpektorji našli kar v tretjini odvzetih vzorcev vode. Foto: MMC RTV SLO
Legionelo so inšpektorji našli kar v tretjini odvzetih vzorcev vode. Foto: MMC RTV SLO
false
Najbolj kritično je v bazenih in javnih kopališčih. Foto: Organizator

Lani so opravili 6324 inšpekcijskih pregledov na področju nalezljivih bolezni. Na podlagi ugotovitev nadzora je bilo izrečenih 1515 ukrepov, od tega 1359 upravnih in 156 prekrškovnih ukrepov.

Nepravilnosti pri izvajanju preventivnih ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionele v vodovodnem omrežju so inšpektorji ugotovili pri 60-odstotkih pregledanih javnih objektov. Prisotnost legionele so odkrili v tretjini odvzetih vzorcev vode.

Neprimerna kopališča in športne dvorane
Od 25 pregledanih športnih dvoran je bila legionela prisotna v kar 17 vzorcih vode. Inšpektorji so lani opravili tudi 446 pregledov bazenov in kopališč in pri tem odvzeli 135 vzorcev kopalne vode. Neustreznih je bilo 37 vzorcev vode, dva sta vsebovala legionelo, eden pa bakterijo E. coli. Sedem vzorcev pa je bilo neustreznih zaradi motne vode, kar je posledica neustrezne koncentracije prostega klora.

Proti kopališčem je bilo izvedenih vsega skupaj 339 ukrepov, saj so inšpektorji odkrili številne nepravilnosti, in sicer vodenje obveznih evidenc, neskladnosti pri vzdrževanju bazenske ploščadi, bazenčkov za noge oz. bočnih prh pri prehodu na bazensko ploščad ter tudi samih prh.

Preverili so tudi dva hotela, kjer pa legionele niso našli.

Okuženi tudi vodooskrbni sistemi
Okuženost z legionelo so inšpektorji odkrili tudi v vodovodnih sistemih, saj so jo našli kar v šestih od 80-ih odvzetih vzorcih. V 16 vzorcih so našli prisotnost koliformnih bakterij, v šestih vzorcih tudi bakterije E. coli, v treh so našli enterokoke in v dveh vzorcih Clostridium perfringens.

Bakterija legionela povzroča bolezen legionelozo, obstaja blažja vročinska oblika in težja oblika, pri kateri se razvije pljučnica. Ime izvira iz izbruha, ki se je pojavil med udeleženci konvencije ameriških legionarjev leta 1976.

Legionele so prisotne v naravnem okolju, a je njihovo število majhno in človeku nenevarno. Iz naravnega okolja zaidejo v vodne sisteme, namenjene oskrbi z vodo, hlajenje, v bazene s kopalno ali industrijsko vodo. V topli vodi se zelo razmnožijo in takrat lahko predstavljajo tveganje za ljudi.