Kot primarni instrument financiranja državnega proračuna je predvideno dolgoročno zadolževanje z izdajo referenčnih državnih obveznic. Foto: MMC RTV SLO
Kot primarni instrument financiranja državnega proračuna je predvideno dolgoročno zadolževanje z izdajo referenčnih državnih obveznic. Foto: MMC RTV SLO
Kdaj bo objavljen seznam slabih terjatev ?


Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, je poleg financiranja izvrševanja proračuna za letos dovoljeno tudi predčasno financiranje dela potreb prihodnjega dveletnega obdobja. Največji obseg zadolževanja, ki ga zakon za ta namen dovoljuje letos, je vsota odplačil glavnic v letih 2015 in 2016, skupno do 4,212 milijarde evrov.

Skupni maksimalni dovoljeni obseg zadolževanja letos predstavlja vsoto potrebnega financiranja proračuna 2014 in celotnega, najvišjega obsega predfinanciranja odplačil glavnic dolga državnega proračuna v letih 2015 in 2016. Ta lahko znaša največ do omenjenih 7,744 milijarde evrov, dejanski obseg predfinanciranja prihodnjih obveznosti pa bo odvisen od letošnjih razmer na finančnih trgih ter ocene teh razmer v letu 2015.

Osnova: zadolževanje z obveznicami
Kot primarni instrument financiranja državnega proračuna je predvideno dolgoročno zadolževanje z izdajo referenčnih državnih obveznic, program pa vključuje tudi nabor alternativnih dolgoročnih finančnih instrumentov. Predvideni nabor kratkoročnih instrumentov, ki bodo lahko uporabljeni pri izvedbi letošnjega zadolževanja, bo zajemal tri-, šest-, devet- in 12-mesečne zakladne menice, zadolževanje v okviru sistema enotnega zakladniškega računa države ter druge kratkoročne instrumente, izbrane v skladu s tržnimi razmerami.

Program financiranja vsebuje možnost zadolževanja za namen financiranja ukrepov za krepitev stabilnosti bank v skladu z zakonom, ki ureja državne ukrepe za krepitev stabilnosti bank. Vključuje tudi predlog transakcij upravljanja z državnim dolgom in predlog načina njihove izvedbe.

Kdaj bo objavljen seznam slabih terjatev ?