Šolanje bo še najmanj en teden potekalo na daljavo. Foto: Shutterstock
Šolanje bo še najmanj en teden potekalo na daljavo. Foto: Shutterstock

Po sklepu ministrice ocenjevalno obdobje v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah v letošnjem šolskem letu traja od 1. septembra letos do 24. junija 2021, za učence 9. razredov v osnovni šoli pa do 15. junija 2021.

V tem času se bo v osnovnih šolah ocenjevanje znanja izvajalo v razredu, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. "Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje oceni najmanj dvakrat v šolskem letu. Če se predmet, za katerega sta s predmetnikom določeni manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje oceni najmanj enkrat. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, pa se znanje ocenjuje najmanj trikrat v šolskem letu," določa sklep.

Šole, neživilske trgovine, kulturne ustanove, javni promet še naprej zaprti oz. ustavljeni

Pri nauku o glasbi in solfeggiu v glasbeni šoli se po sklepu ministrice znanje "oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri čemer ne smejo biti vse ocene pridobljene na podlagi pisnih izdelkov". "Pri pouku instrumenta in petja se znanje oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri pouku plesa, komorne igre in orkestra pa vsaj dvakrat," je sporočilo ministrstvo.

Tudi v srednjih šolah bo pouk organiziran le v enem ocenjevalnem obdobju. Srednje šole morajo pri tem uskladiti šolska pravila ocenjevanja znanja, kot so načini in roki izpolnjevanja obveznosti, določeni z učnim načrtom oziroma katalogom znanja in načrtom ocenjevanja znanja. Prav tako morajo določiti potrebno število ocen pri posameznem predmetu oziroma strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju. Učitelji oziroma strokovni aktivi morajo načrte ocenjevanja znanja uskladiti in dijake seznaniti z roki za ocenjevanje, je zapisano v sporočilu ministrstva.

Ker je trenutni epidemiološki položaj slabši od pričakovanega, je vlada odločila, da bo v prihodnjem tednu izobraževanje na vseh ravneh še naprej potekalo na daljavo, vrtci pa bodo tudi v tem tednu zagotavljali le nujno varstvo otrok.