"Matura je ključen element zagotavljanja kakovosti srednješolskega izobraževanja in zunanja spodbuda za rast te kakovosti," meni šolski minister Jernej Pikalo. Foto: RTV SLO/Špela Šebenik

Splošno maturo je po podatkih ministrstva letos na 83 šolah opravljalo 6.183 kandidatov, ki so se spopadli s 33 različnimi maturitetnimi predmeti. Delež uspešnih je bil 90,3-odstoten, kar je več kot lani, ko je maturo izdelalo 88 odstotkov kandidatov.

Poklicne mature se je na 140 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 8.110 kandidatov. Od tega je bilo 7.219 dijakov, k poklicni maturi pa je pristopilo še 891 kandidatov z drugačnim statusom. Uspešnih je bilo 91,4 odstotka kandidatov, lani 90,5 odstotka.

V programu mednarodne mature je bilo letos 65 dijakov iz Slovenije in 23 tujcev. 35 kandidatov je s 40 točkami ali več doseglo izjemni uspeh in so prejeli spričevalo s pohvalo. Slovenski dijaki so na mednarodni maturi dosegli v povprečju 38,3 točke v Mariboru, 38,8 točke v Ljubljani in 38,1 točke v Kranju. Izjemen uspeh, vseh 45 točk, sta dosegla dva kandidata II. gimnazije Maribor. K mednarodni maturi je letos pristopila 28. generacija v Mariboru in Ljubljani ter 8. generacija v Kranju.

Veliki dan za maturante - znani so rezultati splošne mature

Splošna matura letos praznuje 25 let, v tem času pa so kandidati opravili 1.183.639 izpitov, izdanih je bilo 196.974 spričeval. Poklicna matura je postala polnoletna, v 18 letih so kandidati opravili 857.154 izpitov, izdali pa so jim 187.502 spričevali.

"V okviru Državnega izpitnega centra je obe centralno vodeni maturi, torej splošno in poklicno, do zdaj opravilo 384.476 maturantk maturantov oz. 18,5 odstotka državljank in državljanov Slovenije," so navedli na ministrstvu.

Letos manj zlatih maturantov
Minister za izobraževanje Jernej Pikalo je na novinarski konferenci ocenil, da sistem mature dobro deluje. "Matura je ključen element zagotavljanja kakovosti srednješolskega izobraževanja in zunanja spodbuda za rast te kakovosti," še meni Pikalo.

Kandidati lahko v treh dneh po objavi rezultatov oddajo na Državni izpitni center zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo, lahko pa vložijo tudi pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene ali obrazložen pisni ugovor na oceno. Foto: Steven S./Flickr (CC)
Kandidati lahko v treh dneh po objavi rezultatov oddajo na Državni izpitni center zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo, lahko pa vložijo tudi pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene ali obrazložen pisni ugovor na oceno. Foto: Steven S./Flickr (CC)

Kot pomembno je ocenil tudi podeljevanje certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujih jezikov, ki jih Državni izpitni center letos izdaja tretjič. "Na podlagi rezultatov obeh matur, tudi mednarodne mature, bodo imeli kandidati možnost vpisa v univerzitetne, visokošolske in višješolske strokovne programe. Za to imajo letos na voljo 18.632 vpisnih mest na vseh zavodih," je še dodal Pikalo.

Predsednik državne komisije za splošno maturo Blaž Zmazek je povedal, da je komisija vsem kandidatom zagotavljala enake pogoje pri ocenjevanju in opravljanju splošne mature. Tudi letos, kot že vrsto let, kršitve izpitne tajnosti po njegovih navedbah ni bilo. Poudaril je, da je letos med najboljšimi maturanti manj zlatih, in sicer 236, lani pa 271. Vsako leto se namreč po ugovorih in jesenskem izpitnem roku to število nekoliko poveča, a ne bistveno, je pojasnil.

Predsednik državne komisije za poklicno maturo Boris Dular je spomnil, da je poklicna matura "polnoletna", kar tudi govori o tem, da gre za utečeno delovanje. Poudaril je, da je poklicno izobraževanje eden od dveh stebrov srednješolskega izobraževanja in je drugačno glede na potrebe. Letos je približno 60 odstotkov maturantov s področja srednjega strokovnega izobraževanja, kar je po njegovem mnenju zelo pomembno, ker se vsaj do leta 2025–30 pričakuje v gospodarstvu najmanj 50 odstotkov kadra s tega poklicnega strokovnega izobraževanja.

Direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc je med drugim povedal, da kandidati v treh dneh po objavi rezultatov lahko oddajo na Državni izpitni center zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo, lahko pa vložijo tudi pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene ali obrazložen pisni ugovor na oceno. Sicer je v petek zadnji rok za prijavo k jesenskemu izpitnemu roku splošne mature.