Logar meni, da je MOL generator plačilne nediscipline. Foto: MMC RTV SLO
Logar meni, da je MOL generator plačilne nediscipline. Foto: MMC RTV SLO
Janković meni, da je rebalans proračuna MOL-a izvrsten. Foto: MMC RTV SLO

"Rezultat je jasen, 29 za, 9 proti. Zdi se mi, da so (nasprotniki rebalansa) govorili predvsem o tistem, kar bi radi sporočili javnosti, pri čemer ni bilo nobenih konkretnih predlogov. Nekateri so celo zavajali s svojim navajanjem," je sprejetje rebalansa proračuna komentiral ljubljanski župan Zoran Janković.

Kot razloge za rebalans je navedel, da ob koncu leta ugotavljajo, da nekateri projekti ne morejo biti realizirani, ker ni bilo pridobljenih gradbenih dovoljenj ali pa niso bila zaključena javna naročila, hkrati pa ni bilo predvidenih prihodkov iz naslova prodaje stavb državi, ker do prodaje objektov ni prišlo.

"Rebalans je prenapihnjen, nerealen in z napačnimi prioritetami"
Načelnica oddelka za finance in računovodstvo Urša Otoničar je na seji uvodoma povedala, da se z rebalansom pričakovani prihodki MOL-a znižujejo za 23,6 milijona evrov, odhodki pa za 22,6 milijona evrov. Kot je dejala, je rebalans potreben, ker se v proračun ni stekla pričakovana višina dohodkov, predvsem iz naslova kapitalskih dohodkov, glob mestnega redarstva in davkov.
SDS-ov svetnik Anže Logar je zatrdil, da je rebalans proračuna prenapihnjen, nerealen in z napačnimi prioritetami. Izpostavil je, da se z rebalansom minimalizirajo sredstva za investicijska vzdrževanja, prepotrebna dela pa se prelagajo v leto 2012. Opozoril je, da se sredstva znižujejo povsod, razen za županov kabinet in za področje kulture. Sredstva naj bi se znižala med drugim tudi za javno razsvetljavo, gasilsko brigado in čiščenje javnih površin.

Dejal je, da ima MOL trenutno od osem do 10 milijonov zapadlih in neplačanih obveznosti, kar po njegovem mnenju kaže na to, da je "MOL generator plačilne nediscipline". Ob tem je še dodal, da je MOL verjetno edina občina v Sloveniji, ki v času krize napoveduje nove zaposlitve in višanje osnovnih plač.

Janković je zavrnil Logarjeve očitke in dejal, da je rebalans izvrsten. Izpostavil je, da MOL redno plačuje svoje obveznosti in da na današnji dan ni nikomur nič dolžen.

Tekavčič: Nesprejet proračun slabši od sprejetega
Metka Tekavčič
(SD) meni, da je prav, da rebalans sprejmejo, saj misli, da mora Ljubljana imeti bolj realen proračun, kot je bil originalno sprejet. "Nesprejet proračun je slabši od sprejetega. Glasovala bom za, ne mislim pa, da je tako izvrsten, kot je rekel župan," je dodala.

Za mestnega svetnika Zelenih Slovenije Miho Jazbinška je rebalans proračuna MOL-a ta trenutek nesmiseln. Po njegovih besedah bi morali imeti svetniki v tem času pred seboj osnutek proračuna za prihodnje leto. "Z rebalansom bomo legalizirali odločitve župana, ki niso v skladu s proračunom za 2011," je dejal in pojasnil še, da rebalans pravno-formalno ne "stoji", ker ni pripravljen soodvisen rebalans za leto 2012.

311 milijonov evrov prihodkov in 316 milijonov evrov odhodkov
Rebalans je po mnenju MOL-a potreben tudi zaradi vključitve novih obveznosti v proračun. Vse to zahteva spremembe tako na strani prejemkov kot tudi na strani izdatkov, z rebalansom pa se bodo ti znova uravnovesili, je o splošnem delu rebalansa zapisano v gradivu.

Rebalans sicer skupno predvideva slabih 311 milijonov evrov prihodkov in dobrih 316 milijonov evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj pa bi se, če rebalans mestni svetniki potrdijo, z dobrih treh milijonov evrov povečal na pet milijonov evrov.

Nižje finančne načrte rebalans med drugim predvideva za postavke mestni svet, oddelek za ravnanje z nepremičninami, oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, oddelek za zdravje in socialno varstvo ter za mestno redarstvo. Višji finančni načrti so predvideni za postavke oddelek za kulturo, četrtne skupnosti in župan.

SDS proti rebalansu
V mestnem odboru SDS-a so že pred sejo napovedovali, da rebalansa ne bodo podprli. Kot pravijo, so se njihove napovedi o nerealnosti in prenapihnjenosti proračuna, ki ima napačne prioritete, z rebalansom izkazale za pravilne.

V svetniškem klubu NSi-ja pa pravijo, da so prihodki glede na rebalans znova prenapihnjeni, na strani odhodkov pa so sredstva zmanjšana na vseh vitalnih postavkah. "Ta predlog kaže in potrjuje to, da je Ljubljana v katastrofalnem finančnem stanju. Omenila bi, da se za 14 milijonov znižujejo investicijski odhodki, na postavki komunale za več kot pet milijonov. Po drugi strani pa se zvišuje postavka za delovno uspešnost. Ravno tako še vedno kaže slabo učinkovitost črpanja evropskih sredstev in na to opozarja tudi nadzor Mestne občine Ljubljana," je Mojca Kucler Dolinar povedala pred sejo mestnega sveta.

Mestni svetniki so na seji med drugim obravnavali tudi poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL-a, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2010. V razpravi so se predvsem porajali dvomi o smotrnosti porabe proračunskih sredstev pri projektu mesarski most in projektu Stožice. Ob koncu je bil predlog sklepa, po tem, ko je pojasnila podal še predsednik nadzornega odbora Franc Slak, sprejet.