Takole so pred slabima dvema letoma Kranjčani na protestih terjali boljšo politiko - tudi v svojem mestu. Petega oktobra bodo svoje mnenje podali z zaokroževanjem lističev za sedem županskih kandidatov. Foto: BoBo
Takole so pred slabima dvema letoma Kranjčani na protestih terjali boljšo politiko - tudi v svojem mestu. Petega oktobra bodo svoje mnenje podali z zaokroževanjem lističev za sedem županskih kandidatov. Foto: BoBo
Boštjan Trilar, Več za Kranj: "Ko bom izvoljen za župana, bo eden prvih ukrepov povečanje učinkovitosti in motiviranosti občinske uprave." Foto: BoBo

Zelo pomembna bo izbira direktorja občinske uprave, ki mora imeti primerne vodstvene kompetence in večletne izkušnje pri vodenju sistemov s podobnim številom zaposlenih in podobnim proračunom. Prioriteta bo tudi vzpostaviti učinkovito sodelovanje v mestnem svetu, vse v korist Kranjčank in Kranjčanov. Nekatere izmed pomembnih nalog bodo tudi pravična in enakovredna delitev sredstev po krajevnih skupnostih, investicijsko končati športni park s tribuno in ledeno dvorano, urediti kolesarske steze ter organizirati zavetišče za živali.

Boštjan Trilar, Več za Kranj
Andrej Šuštaršič, SMC: Ko bom izvoljen za župana, bom prave ljudi postavil na pravo mesto. Profesionalna občinska uprava ne bo vezana na politiko. Foto: BoBo

Na podlagi sprejetega občinskega prostorskega načrta v mesecu septembru pripraviti prostorske akte kot podlago ustreznih prostorov za rast in razvoj ter pripraviti okoljske, infrastrukturne in finančne instrumente ter storitve na enem mestu za investitorje (VEM princip) in jim brez birokratskih ovir omogočili čimprejšnji zagon podjetja.

Prioritete Andreja Šušteršiča, SMC
Mohor Bogataj
Mohor Bogataj: Poskrbel bom za nadaljevanje in uspešen zaključek dveh največjih infrastrukturnih projektov Gorki (gradnja kanalizacijskega omrežja in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave) in oskrbe s pitno vodo (gradnja vodovoda Bašelj-Kranj), ki morata biti dokončana do konca leta 2015, zahtevata pa tudi zalaganje precejšnjih finančnih sredstev. Foto: BoBo

Uredili bomo cesto Pot na Jošta in Pševsko cesto. Nadaljevala se bodo dela na obnovi ceste Kranj-Rupa-avtocestni nadvoz, nadaljevali bomo energetske sanacije javnih stavb (poteka že obnova stavbe zdravstvenega doma, potekajo postopki za začetek obnove OŠ Orehek). Po etapah bomo nadaljevali obnovo nekdanje ekonomske šole na Komenskega 2-4. Gradnjo kanalizacijskega omrežja bomo razširili na območje Mlake, Britofa in Predoselj. Nadaljevali bomo postopke za gradnjo telovadnice v Stražišču pri osnovni šoli.

Prioritete župana Mohorja Bogataja, če bo četrtič izvoljen. Kandidira s podporo SLS-a.
Barbara Gunčar
Barbara Gunčar bi kot kranjska županja najprej opravila pregled proračuna in postavila prioritete za leto 2015. Foto: MMC RTV SLO

Projekt kolesarskih poti, mlekarne, kjer bi bila predvidena proizvodnja hrane, ekološki center na Kokrici in zametek centra za promocijo podjetništva v kabinetu županje. Priprava projektov za investitorje in priprava okolja, ki bo spodbujalo razvoj podjetništva s konkretnimi odloki. Priprava EU-projektov za pridobivanje sredstev. Podpora poslovanju brez papirja. Naredila bom analizo stanja med prebivalci in imela zanje redne sestanke po krajevnih skupnostih ter dneve odprtih vrat za stike z županjo.

Prioritete Barbare Gunčar, ki kandidira s podporo volivcev
Janez Černe
Janez Černe: S prvim dnem županovanja se bom lotil mojih šestih projektov – prvi je Prva služba v Kranju, kjer bom mladim zagotavljal službe s subvencioniranjem 12-mesečne bruto minimalne plače. Foto: MMC RTV SLO

Moj dom v Kranju, kjer bomo po vzoru dunajskih stanovanj za srednji sloj omogočili stanovanja, kjer bodo mladi prek najemnine postali lastniki; Kranjski podjetniški servis, prek katerega bo Mestna občina Kranj postala najzanimivejša za prodorna mala in srednja podjetja; 'outlet center' Stari Kranj, ki bo iz Kranja naredil regijsko središče za nakupovalni turizem; Sodoben Kranj za vse generacije, kjer bomo pomagali srednjim generacijam, ujetim med skrb za svoje otroke in svoje starše; ter ureditev infrastrukture, predvsem prenove vpadnic v mesto.

Prioritete Janija Černeta, SD
Irena Čebašek: Virtualna kandidatka Naprej Slovenija za kranjsko županjo. Na elektronsko pošto ne odgovarja, telefon pa ima izklopljen. Foto: MMC RTV SLO

Odgovore ponuja sedem županskih kandidatov, med katerimi sedanji župan Mohor Bogataj že četrtič naskakuje kranjski prestol. Najresneja izzivalca nekdanjega LDS-ovca, ki je skoraj postal kandidat SD-ja, zdaj pa kandidira s podporo SLS-a, bosta Cerarjev Andrej Šušteršič, sicer predsednik nadzornega sveta Elektra Ljubljana, in Boštjan Trilar iz stranke Več za Kranj. Prav na njegovi listi za mestni svet kandidira tudi Damijan Perne, župan Kranja v prejšnjem mandatu - edini, ki mu je že uspelo izpodriniti Bogataja s prestola.

"Kranj nujno potrebuje rešitev za degradirana območja, razvoj malega gospodarstva, potrebuje ideje za oživitev starega mestnega jedra, potrebuje dober mestni svet, ki bo delal za skupno dobro Kranja, ne pa za svoja koalicijska preigravanja," je pričakovanja Kranjčanov za MMC strnil dopisnik RTV Slovenija iz Kranja in voditelj Slovenske kronike Jan Novak. Kako torej kandidati odgovarjajo na pričakovanja volivcev?


"Za vsak objekt, ki ga štejemo za degradiranega, je treba ugotoviti, kdo je lastnik, katero dejavnost opravlja in kje lahko občina pomaga. Rešitve pa so priprava prostorskega načrta, komunalna ureditev in priprava dobrih projektov za pridobitev EU-sredstev," za MMC napoveduje svoj program reševanja zapuščine tovarn Ibi, Planika, Intex, Tekstilindus in Zvezda kandidat SMC-ja za župana Andrej Šušteršič, 58-letni magister pravnih znanosti, ki opozarja na 9,2-odstotno brezposelnost v mestu.

Poiskati domače in tuje vlagatelje
"Na kar nekaj degradiranih območjih, denimo ob vodnem pasu ob Savi in na območju nekdanjega Tekstilindusa, poslujejo podjetja, s katerimi je treba vzpostaviti stik, jim prisluhniti in sodelovati z njimi. Sprva je treba urediti vsaj osnovno komunalno infrastrukturo, nato pa se iskati rešitve dalje. Poiskali bomo investitorje, domače ali tuje. Občina in investitorji, ki delajo skupaj, so ena najboljših priložnosti za sanacijo degradiranih območij in zagotovitev novih delovnih mest," pravi za MMC 46-letni gospodarstvenik iz stranke Več za Kranj Boštjan Trilar, ki zase pravi, da kot nekdanji direktor Toyote Slovenija dobro govori jezik gospodarstva.

Carigrajčani bi "osvojili" Kranj

Aktualni kranjski župan Mohor Bogataj pravi, da je pri industrijskih degradiranih območjih največja težava razpršenost lastništva in še vedno visoke cene nepremičnin, ki so tudi obremenjene s hipotekami, kar pa vlagateljem otežuje odločitev.
"Imamo zelo zainteresirane investitorje iz Turčije, iz carigrajske občine Büyücekcmece, ki je postala prijateljsko mesto in se odnosi zelo lepo razvijajo," pravi Bogataj. Dodaja, da se je mestna občina v zadnjem obdobju usmerila v reševanje degradiranega območja avtobusne postaje in okolice zdravstvenega doma: "Projekt je v pripravi in ima veliko možnosti za pridobitev EU-sredstev, kar so potrdili tudi na ministrstvu za infrastrukturo in prostor." Pripravljen je tudi projekt prenove soseske Planina, s katerim bo občina v finančni perspektivi 2014-2020 tudi kandidirala na razpisih v okviru sredstev, namenjenih za urbana središča (trajnostna urbana strategija).

Dobra komunikacija z lastniki
31-letni diplomirani politolog Jani Černe, ki je zadnji hip postal kandidat SD-ja za kranjskega župana, meni, da je nujno treba urediti degradirana območja in jih zopet nameniti gospodarstvu. "Ker je večina degradiranih območij v zasebni lasti, je potrebna predvsem dobra komunikacija z lastniki, da začnejo prenavljati stavbe, hkrati pa bo občina uredila sedanjo dotrajano podporno infrastrukturo. Območja bomo ustrezno označili in jim uredili komunalno ter cestno infrastrukturo," napoveduje.

Stara puškarna - nov ekocenter
Nekdanja direktorica Slovenske turistične organizacije (STO), 55-letna magistrica organizacijskih ved Barbara Gunčar, ki kandidira s podporo volivcev, pravi, da bi območje Kranjske mlekarne lahko postalo območje za predelavo kmetijskih pridelkov, za katerega bi skupaj z lastnikom na občini pripravila projekt z vso dokumentacijo za domačega ali tujega investitorja v letih 2015 in 2016; na območju stare puškarne pa je mogoče narediti nov ekološki center z vso dokumentacijo za morebitnega investitorja za predelavo posameznih odpadkov, saj je Kranj med slabšimi po ponovni uporabi. Ob morebitnih vplivih na okolico bodo o tem najprej organizirali dialog s krajani in poiskali soglasje.

Mestno jedro: lepo, toda mrtvo
Čeprav je bilo precej denarja uporabljenega za prenovo mestnega jedra, ki je zdaj res lepo, pa se v mesto ni vrnilo - življenje. Pri Več za Kranj bi na obstoječi lokaciji v sodelovanju z lastniki preuredili tržnico, prometni režim v mestnem jedru bi uredili z večjim številom parkirnih mest ob Likozarjevi ulici; administrativne funkcije javne uprave bodo v največji mogoči meri preselili v mestno središče in k temu skušali spodbuditi tudi zasebni sektor; v mestnem jedru bodo namenili prostore za delovanje društev, zasebnih zavodov in samostojne kulturne ustvarjalce, ki s svojim delovanjem lahko pripomorejo k oživitvi mestnega jedra; v oživitev mestnega jedra bi z rednimi in novimi dejavnostmi ter programi vključili vse javne zavode; povečali bi število dogodkov na javnih površinah v vseh letnih časih; prek prireditev in dogodkov s skupno tržno znamko prek nacionalnih medijev bi ponudbo Kranja približali vsem prebivalcem osrednjeslovenske regije, našteva Boštjan Trilar.

Nad praznino z natečajem in povezovanjem srednjeveških mest
V starem Kranju, ki je lepo urejeno, vendar brez prave vsebine, je treba v rovih pod mestom, ki so premalo izkoriščeni, izvesti natečaj za celoletno zapolnitev vsebine, ki bi bila zanimiva za vse Slovence in druge ljudi, ki bi zaradi tega obiskovali Kranj, pravi Andrej Šušteršič. Z lastniki ob kranjski tržnici bi se dogovoril, da se ta primerno uredi in pokrije. S turističnimi agencijami bi se dogovoril, da v Kranj pripeljejo tuje goste iz Kranjske Gore, z Bleda, iz Ljubljane ... Z dogovorom z drugimi gorenjskimi mesti bi povezal srednjeveška mesta na Gorenjskem in kraje, ki imajo kulturne zanimivosti (po vzoru nemške romantične poti), ter jih povezal tudi s skupno kolesarsko potjo in usklajeno turistično ponudbo.

'Outlet center' Stari Kranj
Janez Černe bi mestno jedro pretvoril v 'outlet center' "Stari Kranj". Gre za projekt, ki bo skozi celovito upravljanje in močno blagovno znamko mestnega jedra iz Kranja naredil regijsko središče za nakupovalni turizem, ne da bi izgubil svojo dušo. "Ustvarili bomo privlačno ponudbo 'outlet' butikov in trgovin, ki bo napolnila pokrite ulice mestnega jedra s potrošniki, ki se bodo radi v Kranju zadržali tudi v gostinskih lokalih, na kulturnih in družabnih prireditvah. Domača obrt in ekopridelki bodo odlična dodatna ponudba; omogočili bomo tudi enostaven in do okolja prijazen dostop nakupovalcem s parkirišč, železniške in avtobusne postaje," obljublja socialdemokrat, ki je prepričan, da projekt lahko mestu prinese dobiček, s katerim bi financiralo drugo infrastrukturo, ki jo potrebujejo prebivalci.

"Kranjski podjetniški servis", gospodarska diplomacija mesta ...
Černe obljublja, da bo Kranj postal katalizator gospodarstva. Poleg ureditve infrastrukture v podporo gospodarstvu bi prek projekta "Kranjski podjetniški servis" obravnavali vsako podjetje v Kranju posebej kot strateškega partnerja pri razvoju mesta in občine. "Uprava bo zagotovila skrbnike podjetij, da bodo ta manj časa porabila v boju z birokracijo in upravnimi postopki, iskanje novih kadrov in strateških povezav med komplementarnimi podjetji ter pomagala pri iskanju in podpori pri pridobivanju in črpanju sredstev za spodbujanje investicij in rast zaposlovanja. Vodili bomo proaktivno politiko in gospodarsko diplomacijo mesta," dodaja.

Mesto Kranj že ima svojega menedžerja
Mohor Bogataj
ugotavlja, da je tudi središče Kranja degradirano območje, kjer že izvajajo konkretne projekte: "Obnovljeni so bili infrastruktura in objekti, manjkajo vsebine in ljudje. Na področju turizma se že kažejo rezultati – število obiskov se veča. Ustanovljena je bila delovna skupina za oživitev mestnega jedra, pripravljen projekt obnove tržnice, vzpostavljena funkcija koordinatorja za mestno jedro ("citymenedžerja") in letos tudi uspešno izpeljano sofinanciranje najemnin za nove ponudnike v mestnem jedru (štiri sprejete vloge – štirje lokali zapolnjeni)."

Zasebna lekarna, domači izdelki, biokozmetika ...

Oktobra bo svoja vrata z novim koncesionarjem ponovno odprla zasebna lekarna. Prepričan sem, da bo k večji frekvenci ljudi pripomogla tudi tržnica, ko bo prenovljena. Perspektivo v starem Kranju vidi za ponudnike domačih prehranskih izdelkov, biokozmetike in čistil ter delavnic domače obrti, ki bi vključevale tudi prodajo. Skupni imenovalec ponudbe, ki bo še prišla v stari Kranj, je po njegovem videnju unikatnost izdelkov in storitev, ki jih ni mogoče dobiti nikjer drugje. Prepričan je, da ponudba med obrtniki in podjetniki kranjske občine obstaja, potreben je le pogum za začetek posla.

Trilar že posluša kranjske podjetnike
Boštjan Trilar bo prisluhnil 3.600 podjetnikom in obrtnikov, kolikor jih je v Kranju. Ti najbolj potrebujejo sodelovanje in posluh občine, skupen nastop na trgih, tudi tujih, ureditev cestne in komunalne infrastrukture. Obenem pa bo potrebno tudi učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. "Za nadaljnjo zagotovitev gospodarskega razvoja na področju Kranja bo treba iskati povezave, partnerstva in investitorje tudi zunaj meja Gorenjske in Slovenije, predvsem v državah, kjer je družbeni prihodek visok in podjetja iščejo priložnosti za tuje investicije."

Izbrati podjetje za pridobivanje EU-sredstev
Andrej Šušteršič namerava pripraviti kakovostne projekte Mestne občine Kranj in vseh ustanov ter zavodov, katerih je ustanoviteljica občina, in izbrati referenčno podjetje za pridobivanje sredstev EU-ja v obdobju 2014-2020. Pripravil bo tudi prostore za opravljanje podjetniške dejavnosti, kot so tehnološki parki in komunalno opremljene cone predvsem na degradiranih območjih. Pregledal bo občinsko premoženje in prodal tisto, ki je nepotrebno, oziroma ga vložil kot lastni vložek pri projektih, ki jih bo financiral EU.

Znamka Kranjska in zmanjšanje nadomestil
Barbara Gunčar
bi gospodarstvo Kranja oživila s turizmom, saj je z njim mogoče hitro doseči rezultate: "Na vsakega turističnega delavca se zaposli 3,6 posredno zaposlenega v trgovini, kmetijstvu, storitvah in gradbeništvu in IT-ju. Takoj bomo naredili tridnevne turistične programe in jih ponudili na tujih trgih. Takoj bomo začeli graditi znamko Kranjska, ki pa bo poleg turizma vključevala vse oblike podjetništva, športa in kulture," napoveduje in obljublja zmanjšanje nadomestila za stavbno zemljišče in komunalnih prispevkov za odpiranje novih delovnih mest, tam, kjer so degradirana področja, pa bodo posebni režimi pomoči za razvoj industrije.

Gorenjska univerza bo prispevala svoje
Mohor Bogataj je prepričan, da občina k večji privlačnosti Kranja za gospodarske naložbe lahko pripomore z urejanjem komunalne opremljenosti primernih zemljišč, z izboljšanjem lokalnih in boljšo pretočnostjo regionalnih cest. Svoj delež bo po njegovem mnenju prispevala tudi gorenjska univerza, kjer bi lahko dobili primerno izobražene kadre že na območju občine in s tem potencial za doseganje večje dodane vrednosti.

MMC je vprašanja poslal tudi kandidatu skupine volivcev 32-letnemu Zoranu Stevanoviću in Ireni Čebašek iz Naprej Slovenija, a se na našo prošnjo nista odzvala.

Zelo pomembna bo izbira direktorja občinske uprave, ki mora imeti primerne vodstvene kompetence in večletne izkušnje pri vodenju sistemov s podobnim številom zaposlenih in podobnim proračunom. Prioriteta bo tudi vzpostaviti učinkovito sodelovanje v mestnem svetu, vse v korist Kranjčank in Kranjčanov. Nekatere izmed pomembnih nalog bodo tudi pravična in enakovredna delitev sredstev po krajevnih skupnostih, investicijsko končati športni park s tribuno in ledeno dvorano, urediti kolesarske steze ter organizirati zavetišče za živali.

Boštjan Trilar, Več za Kranj

Na podlagi sprejetega občinskega prostorskega načrta v mesecu septembru pripraviti prostorske akte kot podlago ustreznih prostorov za rast in razvoj ter pripraviti okoljske, infrastrukturne in finančne instrumente ter storitve na enem mestu za investitorje (VEM princip) in jim brez birokratskih ovir omogočili čimprejšnji zagon podjetja.

Prioritete Andreja Šušteršiča, SMC

Uredili bomo cesto Pot na Jošta in Pševsko cesto. Nadaljevala se bodo dela na obnovi ceste Kranj-Rupa-avtocestni nadvoz, nadaljevali bomo energetske sanacije javnih stavb (poteka že obnova stavbe zdravstvenega doma, potekajo postopki za začetek obnove OŠ Orehek). Po etapah bomo nadaljevali obnovo nekdanje ekonomske šole na Komenskega 2-4. Gradnjo kanalizacijskega omrežja bomo razširili na območje Mlake, Britofa in Predoselj. Nadaljevali bomo postopke za gradnjo telovadnice v Stražišču pri osnovni šoli.

Prioritete župana Mohorja Bogataja, če bo četrtič izvoljen. Kandidira s podporo SLS-a.

Projekt kolesarskih poti, mlekarne, kjer bi bila predvidena proizvodnja hrane, ekološki center na Kokrici in zametek centra za promocijo podjetništva v kabinetu županje. Priprava projektov za investitorje in priprava okolja, ki bo spodbujalo razvoj podjetništva s konkretnimi odloki. Priprava EU-projektov za pridobivanje sredstev. Podpora poslovanju brez papirja. Naredila bom analizo stanja med prebivalci in imela zanje redne sestanke po krajevnih skupnostih ter dneve odprtih vrat za stike z županjo.

Prioritete Barbare Gunčar, ki kandidira s podporo volivcev

Moj dom v Kranju, kjer bomo po vzoru dunajskih stanovanj za srednji sloj omogočili stanovanja, kjer bodo mladi prek najemnine postali lastniki; Kranjski podjetniški servis, prek katerega bo Mestna občina Kranj postala najzanimivejša za prodorna mala in srednja podjetja; 'outlet center' Stari Kranj, ki bo iz Kranja naredil regijsko središče za nakupovalni turizem; Sodoben Kranj za vse generacije, kjer bomo pomagali srednjim generacijam, ujetim med skrb za svoje otroke in svoje starše; ter ureditev infrastrukture, predvsem prenove vpadnic v mesto.

Prioritete Janija Černeta, SD