Marina Tavčar Krajnc in Uroš Lubej sta skupaj z Damjanom Mandelcem postala del tričlanskega vodstva stranke Solidarnost - Za pravično družbo. Foto: BoBo
Marina Tavčar Krajnc in Uroš Lubej sta skupaj z Damjanom Mandelcem postala del tričlanskega vodstva stranke Solidarnost - Za pravično družbo. Foto: BoBo
Solidarnost
Člani kongresa so soglasno podprli vse točke dnevnega reda. Foto: BoBo
Jože Pirjevec
Pirjevec je izpostavil, da so ljudje na protestih pokazali, da je Slovenija še odporen organizem. Foto: BoBo
Zaživela vstajniška stranka Solidarnost

Po pričakovanjih so člani stranke na kongresu potrdili novo, tričlansko predsedstvo stranke. Lubej je novinar in urednik novomeškega Čuvarja, javnosti pa je postal znan kot vodja gibanja Vseslovenska ljudska vstaja. Mandelc in Tavčar Krajnčeva pa sta sociologa, ki sta zaposlena na filozofski fakulteti v Ljubljani oz. Mariboru.
Po besedah Mandelca so se zavestno odločili za tričlansko predsedstvo, da bi se pokazali kot antipod aktualnim političnim strankam. O morebitnem dosegu stranke na volitvah še ni želel govoriti, vsaj ne do prvih javnomnenjskih raziskav. Glede možnosti drugačnega delovanja znotraj trenutne ureditve EU-ja pa je po njegovem mnenju prva stvar, da začnemo spoštovati sami sebe in začeti pošiljati kompetentne ljudi v Bruselj.
Marina Tavčar Kranjc je ob tem poudarila, da ni mogoče pričakovati takšnega uspeha stranke, kot jo je npr. doživela Pozitivna Slovenija. Lubej in Mandelc pa sta hkrati napovedala še, da se z ulic ne bodo umaknili, sama stranka pa se bo financirala iz prispevkov za članstvo.
Člani kongresa so kot prvi dokument potrdili etični kodeks stranke. Ta med drugim članom prepoveduje več kot dvakratni mandat na javni funkciji, članstvo v drugih strankah, odstop vodstva, če stranki v enem državnozborskem mandatu pade podpora za polovico ...

Omogočili bi ljudski odpoklic politikov
Sledila je tudi soglasna potrditev programa stranke. Nekdanji minister Dušan Keber je v svoji predstavitvi programa med drugim izpostavil, da mora Slovenija ohraniti infrastrukturo, kot so Luka Koper, letališče, železnice ... in jo razvijati. Dodal je, da ne želijo zatirati svobodne gospodarske pobude, saj je gonilo razvoja.
Nikakor ne želijo omejiti socialne države, boljše življenje ljudi pa nameravajo zagotavljati z davčnimi prerazporeditvami, soudeležbo delavcev pri dobičku, spodbujanjem zadružništva, "zakonsko omejenim razponom dohodkov v javnem in zasebnem sektorju" ter z uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka. Prav tako želijo ljudem omogočiti neposrednejši vpliv na upravljanje države prek možnosti odpoklica političnih funkcionarjev ter obnovitev nekdanje referendumske ureditve.
"Dokazali smo, da smo še odporen organizem"
Zgodovinar Jože Pirjevec je sicer v svojem uvodnem nagovoru poudaril, da smo, ko smo dosegli svojo državo, poskušali izpeljati protirevolucijo, ki je poskušala obračunati z nekdanjim sistemom, ter uvesti neoliberalni model, ki v ospredje postavlja poveličevanje trga kot edine rešitve. Prišlo je do krivičnega bogatenja posameznikov in relativizacije vrednot. To je ena plat medalje, je dodal.

Z vstajniškim gibanjem pred letom dni pa smo pokazali, da smo še odporen organizem in izid tega procesa je stranka, ki nastaja. "Leto 2013 bo ostalo zapisano v zgodovino kot leto, ko smo Slovenci opredelili novo družbeno pogodbo," je dejal.
Cilj je država, ki zagotavlja osnovne dobrine, kot sta zdravstvo in šolstvo, in ki hkrati ne omejuje posameznikove ustvarjalnosti in podjetnosti. "Hočemo Slovenijo, ki se ne bo odpovedala svoji suverenosti nasproti centrom moči, ampak jo bo izvajala znotraj EU-ja," je poudaril.
Antipod neoliberalizmu
V veliki dvorani na Linhartovi 13 se je danes zbralo okoli 200 ljudi, kongres pa se je odprl z Zdravljico in odlomkom iz Platonove Države, ki govori o pravičnosti. Stranko ustanavljajo Gibanje Vseslovenska ljudska vstaja, Odbor za pravično in solidarno družbo, posamezniki iz Mreže za neposredno demokracijo in podporniki. Na kongresu bodo sprejeli ustrezne dokumente in izvolili vodstvo. Stranko bodo vodili kar trije ljudje: Damjan Mandelc, Uroš Lubej in Marina Tavčar Krajnc.
Poleg predsedstva bodo ustanovni člani danes izvolili še generalnega sekretarja, edini kandidat za ta položaj je nekdanji podpredsednik LDS-a Božidar Flajšman. Izbrali bodo tudi člane sveta, izvršnega, statutarno-pravnega in nadzornega odbora ter etično komisijo.

Glavni cilji nove stranke so, navajajo v programu, prizadevanje za demokracijo in zoperstavljanje avtoritarnemu načinu vladanja ter graditev solidarnosti in socialne pravičnosti kot alternative neoliberalni ideologiji.

Zaživela vstajniška stranka Solidarnost