Lukšič je poudaril, da si Slovenija na vseh področjih družbenega življenja prizadeva za izboljšanje položaja pripadnikov romske skupnosti in za njihovo večjo vključenost v družbo. Foto: Ukom
Lukšič je poudaril, da si Slovenija na vseh področjih družbenega življenja prizadeva za izboljšanje položaja pripadnikov romske skupnosti in za njihovo večjo vključenost v družbo. Foto: Ukom
Evropska strategija za boljši položaj Romov

"Pozitivne premike opažamo v vzgoji in izobraževanju. Stvari se počasi premikajo, kar kaže tudi sobotno odprtje vrtca v naselju Kerinov grm na Dolenjskem," je pojasnil.

"Projekta krepita vstop romskih otrok v šolski prostor"
Poudaril je, da si Slovenija na vseh področjih družbenega življenja prizadeva za izboljšanje položaja pripadnikov romske skupnosti in za njihovo večjo vključenost v družbo. Spomnil je, da v okviru ministrstva potekata dva projekta, ki krepita vstop romskih otrok v šolski prostor.

Minister Igor Lukšič je povedal, da imamo zahvaljujoč projektu Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje - romski pomočnik, zdaj že 31 pomočnikov, ki delajo v osnovnih šolah in skrbijo za povezavo med romskimi družinami in šolami ter pomagajo otrokom, da lažje sledijo pouku in se lažje vključijo v šolski proces.

Lukšič: Občine še malo spijo
O drugem projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v romskih naseljih, ki se je začel lani jeseni, pa Lukšič meni, da že daje dobre rezultate; vključuje predvsem intelektualce iz romskih vrst in nevladne organizacije oziroma vse, ki želijo na tem področju več narediti.

Ob dnevu Romov si minister, ki je tudi predsednik vladne komisije za zaščito romske skupnosti, želi "da bi romska skupnost znotraj sebe našla več moči, da se vsi romski aktivisti vključijo v delo za krepitev romske skupnosti in da se manj ukvarjajo s prestižnim bojem med sabo". Želi si tudi pozitivnih premikov v občinah, ki na tem področju, kot je dejal, še malo spijo. Da bi zlasti tistim romskim naseljem, ki nimajo vode in elektrike, to čim prej priskrbele, je dodal.

"Nastala je infrastruktura"
Vodja projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v romskih naseljih Miran Komac pa je povedal, da je v prvih šestih mesecih izvajanja projekta nastalo nekaj, kar skromno imenujejo infrastruktura.

"Tu mislim na zgradbe oz. objekte, v katerih poteka učna pomoč in različne delavnice. Med njimi so tudi vrtci," je dejal in opozoril, da bi bilo morda treba te prostore nadgraditi tudi s pisarnami centrov za socialno delo in za romskega svetnika, da bi se ta naselja počasi oblikovala v vasi, podobne naseljem večinskega naroda.

Temeljni cilj projekta je ustvarjanje pogojev za preseganje začaranega kroga družbene izključenosti pripadnikov romske skupnosti, iz katerega je mogoče izstopiti le z ustreznim dvigom socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo pripadniki te skupnosti.

Evropska strategija za boljši položaj Romov