Uradni letalski posnetki geodetske uprave kažejo, da leta 2003 na predmetnem zemljišču gradnje ni bilo ... Foto: MMC RTV SLO
Uradni letalski posnetki geodetske uprave kažejo, da leta 2003 na predmetnem zemljišču gradnje ni bilo ... Foto: MMC RTV SLO
Kaj o Maherju pravi koalicija?
Se Maherju po enem dnevu že trese stolček
Maherjeva parcela pred 11 leti nepozidana

V sredo je novi minister za infrastrukturo in prostor Igor Maher po dolgih letih prejel odgovor Upravne enote Piran, da manjši objekt na njegovem sicer kmetijskem zemljišču po novi uredbi, stari le nekaj tednov, ni črna gradnja.

A vse več dvomov puščajo njegova pojasnila, kaj se je s tem objektom v teh letih, odkar je lastnik parcele pri Strunjanu, dogajalo. Maher je namreč v sredo zatrjeval, da je zemljišče že kupil s tem objektom in da je že pred 11 leti prejšnji lastnik vložil prošnjo za legalizacijo.


A uradni letalski posnetki geodetske uprave, ki jih je pridobila novinarka TV Slovenija Eugenija Carl, kažejo, da se je manjša hišica na zemljišču pojavila šele leta 2008. Maher ob prevzemu poslov na ministrstvu na to ni želel dodati pojasnila, saj pravi, da odločbe o legalnosti njegove gradnje še ni prejel, hkrati pa primera ne želi komentirati v vlogi ministra.

Predsednik DL-ja Gregor Virant je ob tem zapletu dejal, da se bo z Maherjem, ki je minister iz kvote njegove stranke, najprej pogovoril in preveril dejansko stanje. "Za zdaj mi je dejal, da je kupil parcelo, na kateri je bil objekt v postopku legalizacije."
Černač: Moja uredba tega ne omogoča
"Navedbe, ki izhajajo iz izjav g. Ivana Seljaka, načelnika UE Piran, o tem, da je "Černačeva uredba legalizirala Maherjevo črno gradnjo", ne držijo. Načelnik Upravne enote Piran naj bi namreč izjavil, da je bila izdana odločba o zavržbi zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja, ker naj bi šlo v primeru gradnje g. Maherja za enostaven objekt po določbah nove uredbe.
Že iz fotografij, ki so se pojavile v medijih, je razvidno, da v tem primeru ne gre za enostaven objekt, kot ga določa uredba. Poleg tega se postavlja vprašanje o tem, kako je lahko Upravna enota v enem dnevu ugotovila dejansko stanje in v zadevi vsebinsko odločila in v koliko primerih podobnih upravnih postopkov, ki so tekli pred to Upravno enoto, se je to zgodilo?
Gospodu Maherju in številnim drugim lastnikom dosedanjih nedovoljenih gradenj želim, da uredijo postopke v zvezi z njihovimi nedovoljenimi gradnjami, če je to le formalno mogoče, ne dovolim pa si, da nekateri uradniki to počnejo z zlorabami prava in izkrivljenimi interpretacijami preko mojega hrbta. Vsaj v primeru objekta g. Maherja formalna ureditev za tak objekt na način kot ga je domnevno zastavil načelnik UE Piran, ne bo mogoča,"
je zapisal do nedavna infrastrukturni minister Zvonko Černač.

Kaj o Maherju pravi koalicija?
Se Maherju po enem dnevu že trese stolček
Maherjeva parcela pred 11 leti nepozidana