Foto: DZ/Matija Sušnik
Foto: DZ/Matija Sušnik

Mandatno-volilna komisija bo DZ-ju predlagala, da Branimir Piano kot član programskega sveta RTV Slovenija do konca štiriletne mandatne dobe, torej do 28. aprila 2024, nadomesti Nastio Flegar, ki je podala odstopno izjavo. Za Piana je glasovalo deset članov mandatno-volilne komisije, za potrditev jih je potreboval devet. Komisija je sicer prejela predloge šestih kandidatov za člana programskega sveta.

Odstopno izjavo z mesta člana programskega sveta RTV Slovenija je podal tudi Mitja Čander. Mandatno-volilna komisija na njegovo mesto predlaga Alenko Sivka, ki bo mandat opravljala do konca štiriletne mandatne dobe, torej do 27. decembra 2025. Za Sivko je glasovalo deset članov mandatno-volilne komisije. Za to mesto v programskem svetu je komisija prejela predloge osmih kandidatov.

Mandatno-volilna komisija bo državnemu zboru predlagala, da Damjan Bizjak postane član upravnega odbora sklada za financiranje razgradnje NEK-a in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK-a ter na tem mestu nasledi Gregorja Koreneja, ki je s tega mesta odstopil marca. Bizjak bo član upravnega odbora do konca štiriletne mandatne dobe, torej do 19. decembra 2022.

Bizjaka je v imenovanje predlagala poslanska skupina Svoboda, zanj je glasovalo devet članov mandatno-volilne komisije. Poslanska skupina SDS-a pa je predlagala Alojza Gučka, zanj je glasovalo šest članov komisije. Za izvolitev je zadostovala navadna večina.

Predlog sestave preiskovalne komisije

Komisija je na seji sprejela tudi predlog sklepa o sestavi in imenovanju članov preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja kampanje strank v medijih s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine za letošnje državnozborske volitve.

Sklep mora sprejeti DZ. Predsednica preiskovalne komisije bo nato postala Mojca Šetinc Pašek (Svoboda), podpredsednik pa Soniboj Knežak (SD). Člani komisije bodo Žan Mahnič (SDS), Aleksander Reberšek (NSi) in Nataša Sukič (Levica). Za predlog sklepa je glasovalo 14 članov mandatno-volilne komisije, proti ni bil nihče.

Državni zbor imenuje in razrešuje 16 članov sveta fundacije za financiranje športnih organizacij od skupno 17 članov sveta. DZ enega člana imenuje na predlog Združenja občin Slovenije, enega na predlog Skupnosti občin Slovenije, 14 članov pa na predlog strokovnega sveta za šport. Ker se mandat vsem 16 članom, ki jih predlaga DZ, izteče decembra 2022, je mandatno-volilna komisija zato na današnji seji sprejela sklep, v katerem vse tri predlagatelje poziva, naj ji do 21. novembra posredujejo predloge kandidatov.