Branko Marinič razmišlja tudi o vložitvi zasebne tožbe. Foto: DZ
Branko Marinič razmišlja tudi o vložitvi zasebne tožbe. Foto: DZ
Marinič trdi, da ni goljufal

Kot je znano, je komisija za preprečevanje korupcije javnosti predstavila primer, kjer uradne osebe na enem od visokošolskih zavodov kljub seznanitvi z razlogi za sum o ponarejanju pisnega dela izpita enega od kandidatov o tem niso obvestile pristojnih organov. Na komisiji so dejali, da so prizadeti kandidat in vodstvo izobraževalne ustanove vedela, da je ponarejeni izpit priznan kandidatu, ki je sicer javni funkcionar na eni od najpomembnejših oblastnih funkcij v državi.

Marinič (SDS) je dejal, da so navedbe, da naj bi izpit namesto njega opravil nekdo drug, konstrukt, pri čemer gre za žaljive obtožbe, blatenje njegovega imena ter institucije, na kateri se je izobraževal. Sam je prepričan, da je konstrukt povezan z njegovim vodenjem parlamentarne komisije po zakonu o preprečevanju korupcije, razmišlja pa tudi o vložitvi zasebne tožbe.

Sam tega, da bi izpit namesto njega opravil nekdo drug, ni nikoli uporabil in je vse izpite sam opravljal. Na vprašanje, ali je pisni del izpita pisal sam, je odgovoril pritrdilno. Se pa zaradi oddaljenosti dogodka, od takrat je minilo pet let, nekaterih podrobnosti ne spominja. Dejal je, da izpita iz nemškega jezika ni opravil in da je bil o tem obveščen mesec dni po ustnem delu izpita. Ko je oddal vlogo za prijavo diplomskega dela, pa je izvedel še, da izpita ni opravil.

Pojasnil je še, da je prve obtožbe v zvezi s to zadevo zasledil v Mladini leta 2005, zgodba pa ga je presenetila. Tako je dobil odpor do nadaljnjega izobraževanja, zato se je odločil s tem prekiniti, dokler bo delal v aktivni politiki. Od takrat naprej ni opravil nobenega izpita več. Povedal je še, da je bil tudi v stiku s fakulteto, saj gre tudi za njeno dobro ime, ter da fakulteta ne razpolaga z nobenim dokaznim gradivom, da je bilo pri opravljanju tega izpita kaj narobe, zato fakulteta tudi ni vložila zahtevka za postopek.

Marinič trdi, da ni goljufal